Waterloopbos

  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 220
Waterloopbos

In 2016 is het Waterloopbos bij Marknesse in de Noordoostpolder aangewezen als rijksmonument uit de wederopbouwperiode. Het Waterloopbos is onderzoeksgebied voor de waterloopkundige kennis. Dat Nederland op dat gebied internationaal koploper is, is een belangrijke reden voor aanwijzing tot rijksmonument.

Themaroute
Met een bijdrage van LIFE IP gaat Natuurmonumenten samen met ‘Ecoshape’ het Waterloopbos verder ontwikkelen. Zo komt er een waterbouwkundig model vanuit het principe ‘building with nature’ en een tentoonstelling. En krijgt het Waterloopbos een themaroute met informatie over natuurlijke waterbouw, Natura2000-projecten in de grote wateren en klimaatbuffers.

De Ontwikkelagenda Waardevol Waterloopbos 2016-2026 beschrijft de toekomst van dit gebied. De kern van de toekomst is een levend rijksmonument. Het in verschillende stadia bewaren, behouden en ontwikkelen van de waterloopkundige modellen vormt de kern van deze toekomst. Daaromheen ligt een schil van natuur- en waterloopkundige verhalen, kinder- en gezinsavonturen en een verrassende tocht door de Deltagoot. Het is een gebied vol beleving en avontuur waar ook rust, natuur en inspiratie is te vinden.

Waterloopkunde nu actueel
Het Waterloopbos krijgt de functie van etalage van verleden en toekomst van Nederland als mondiale koploper op het gebied van waterloopkunde. Waterloopkundige projecten zijn niet alleen iets van het verleden, maar zeker ook van het heden en de toekomst. Met de te verwachten zeespiegelstijging is het actueler dan ooit. Alleen is waterloopkunde van nu niet meer de strijd tegen het water, maar de omgang mét het water, waarbij de natuur het werk doet (‘building with nature’). De ‘nature based solutions’ in de waterbouwsector dragen bij aan Natura2000-doelen in de grote wateren.

Het deelproject Waterloopbos is een project van Natuurmonumenten en maakt deel uit van het programma LIFE IP Deltanatuur.