• Projecten
  • Verbinding Markermeer-Lepelaarplassen-Oostvaardersplassen

Verbinding Markermeer-Lepelaarplassen-Oostvaardersplassen

  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 171
Verbinding Markermeer-Lepelaarplassen-Oostvaardersplassen

De verbinding Markermeer-Lepelaarplassen-Oostvaardersplassen moet 3.000 hectare moerasgebied verbinden met het open water van het Markermeer. De drie ecosystemen worden daardoor robuuster en moeten elkaar gaan versterken.

Win-win-situatie
Het uiteindelijke doel is vismigratie, versterking van de dynamiek en een volledige nutriëntencyclus tussen Markermeer en de wetlands van Oostvaardersplassen. Hierdoor ontstaat er een meer natuurlijk (cyclisch) beheer van de wetlands. In de nabije toekomst is een win-win-situatie te halen wanneer voedselrijk water van de Oostvaardersplassen wordt afgevoerd naar het Markermeer.

Van de verbinding tussen beide gebieden zullen vooral de visbestanden profiteren. Dit heeft positieve effecten voor visetende vogels en de foerageermogelijkheden van de moerasvogels.

Uitwisseling
Een solide basis voor toekomstig beheer moet worden verstrekt door uitwisseling van kennis en toezicht op de gegevens tussen de bevoegde autoriteiten. De organisaties die betrokken zijn bij de verkenning van de verbinding zijn de provincie Flevoland, Staatsbosbeheer, het Waterschap Zuiderzeeland, Rijkswaterstaat, de gemeenten Almere en Lelystad en Stichting het Flevo-landschap.

Bekijk hier de flyer en een eerdere video met meer informatie over het project.

Op 13 februari 2019 is een samenwerkingsovereenkomst voor de onderzoeksfase ondertekend. Bekijk hier de video.