Algemene voorwaarden

Life IP Deltanatuur is een samenwerkingsverband van diverse partijen. LIFE IP Deltanatuur streeft naar correcte en actuele informatie op deze site, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunt u aan de informatie op deze pagina’s geen rechten ontlenen.

LIFE IP Deltanatuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. LIFE IP Deltanatuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

De Auteurswet is ook van toepassing op publicatiemiddelen als internetsites. Alleen op die onderdelen van de internetsite waarvan LIFE IP Deltanatuur de maker is (degene die werk tot stand heeft gebracht en persoonlijke stempel op heeft gedrukt) kan auteursrecht rusten. Dit wordt hierbij dan aangegeven.

E-maildisclaimer

Voor de volledige en juiste overbrenging van de inhoud van een e-mail bericht en eventuele attachments kan niet worden ingestaan, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Vertrouwelijkheid kan niet worden gewaarborgd. Dit betekent dat:
LIFE IP Deltanatuur geen bestuursrechtelijke besluiten bekendmaakt door middel van e-mail;
LIFE IP Deltanatuur geen privaatrechtelijke of andere verplichtingen aangaat door middel van e-mail.

Het informele en open karakter van e-mail berichtenverkeer brengt verder met zich mee dat:
Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers geen rechten zijn te ontlenen;
Een e-mail bericht zogenoemde computervirussen kan bevatten. LIFE IP Deltanatuur is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg daarvan.