Smart Rivers, het dna van de rivier

  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 241
Smart Rivers, het dna van de rivier

Smart Rivers ambieert met het ontsluiten van zoveel mogelijk kennis uit '20 jaar rivierprojecten' om een impuls te zijn voor de (ruimtelijke) kwaliteit van toekomstige hoogwaterprojecten. Een systeembenadering (‘DNA van de rivier) van de grote rivieren (Rijntakken en Maas) moet zorgen voor versterkte samenwerking in het complexe speelveld van de rivieren. En daarbij ook te zorgen voor een verbeterde samenhang tussen de verschillende doelen en functies in het riviersysteem, zoals Natura2000 en hoogwaterveiligheid.

Trainingsprogramma
Binnen LIFE IP gaat Smart Rivers aan de slag met:
-       evalueren van praktijkvoorbeelden
-       ontwikkelen van beeldmateriaal
-       voorbereiden van een cursusprogramma
-       aanbieden van trainingen
-       toepassen van opgedane kennis op praktijklocaties

Door middel van een trainingsprogramma investeert deze actie verder in kennisuitbreiding en kennisuitwisseling. De volgende vragen staan hierbij centraal: Welke factoren zijn bepalend voor de kwaliteit van rivierprojecten, in het besef dat ieder riviertraject anders is? Hoe borg je de kwaliteit aan de ontwerpkant van projecten, gedurende het uitvoeringsproces? Hoe moet een rivierenproject zich organiseren, in een speelveld met vele verschillende belangen, zodat de beoogde resultaten ook werkelijkheid worden?

Samenwerking
Het Smart Rivers platform wordt ondersteund door het ministerie van LNV, Wereld Natuurfonds, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Ark natuurontwikkeling en het VBNE/OBN.

Met de bijdrage van LIFE IP willen we de samenwerking verbreden naar andere partners in het rivierengebied, zoals waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat. De initiatiefnemer van deze actie is Staatsbosbeheer.