• Projecten
  • Schelpdierbanken als kraamkamer en schuilplaats

Schelpdierbanken als kraamkamer en schuilplaats

  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 14
Schelpdierbanken als kraamkamer en schuilplaats

Ooit bestond 20% van de Noordzeebodem uit schelpdierbanken. Deze zijn verdwenen door overbevissing, verwoesting van de leefomgeving en ziektes. ARK Natuurontwikkeling doet samen met het Wereld Natuur Fonds (WNF) proeven om platte oester- en mosselbanken terug te brengen in de Voordelta. De natuurlijke rijkdom op plekken mét schelpdierbanken is namelijk twee maal zo hoog als op plekken zonder schelpdierbanken.

Kraamkamer
Schelpdierbanken dienen als kraamkamer en schuilplaats, maar ook als foerageerplek voor kleine en grote zeedieren: van plankton tot zeekat en zeebaars. Die voedselrijkdom trekt grotere vissen en vogels aan, zoals de steur en de zwarte zee-eend. En daarmee ook natuurliefhebbers, sportvissers en sportduikers, die indirect bijdragen aan de regionale economie.

Door te werken aan de terugkeer van schelpdierbanken, geven we de natuur in de Nederlandse kustzone een zetje en werken we aan rijke natuur onder én boven water.

ARK en WNF
ARK en het WNF werken samen onder de koepel van het ‘Droomfondsproject Haringvliet’ aan dit project, dat deel uit maakt van het programma LIFE IP Deltanatuur.