• Projecten
  • Rust voor vogels, ruimte voor mensen in de delta

Rust voor vogels, ruimte voor mensen in de delta

  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 141
Rust voor vogels, ruimte voor mensen in de delta

De Zuidwestelijke Delta is een van de grootste intergetijdengebieden in Europa. Elk jaar gebruiken miljoenen vogels dit deel van de delta om te broeden, te rusten en/of bij te tanken tijdens hun trektocht van de arctische gebieden naar Afrika en terug.

Delta onder druk
Al 25 jaar nemen de vogelaantallen en variëteit aan vogels af doordat het belangrijke intergetijden-ecosysteem van de delta onder druk staat. Dat komt enerzijds door klimaatverandering, maar vooral door menselijke activiteiten en ingrepen, zoals visserij, industrie, kustbeveiliging, baggeren en stikstofdepositie. Ook recreatiedruk speelt een rol. De kusten en wateren zijn geliefd, maar beperken de ruimte voor vogels om te rusten tijdens hun langeafstandtrektochten of te nestelen in het broedseizoen.

We introduceren daarom het concept “Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen” in de Zuidwestelijke Delta. Een programma dat enerzijds kwetsbaar leefgebied voor vogels van duin-, kust- en intergetijdengebieden beschermt, herstelt en/of creëert. En waarbij anderzijds een gezonde balans tussen sociaal-economische en ecologische behoeften wordt nagestreefd. Het kijken naar en genieten van vogels wordt bewust gestimuleerd en mogelijk gemaakt om draagvlak voor de bescherming van vogels te vergroten. Centraal staat dat zowel vogels als mensen moeten profiteren van de activiteiten.

Vogelbescherming
Het deelproject Rust voor vogels is een project van Vogelbescherming Nederland en maakt deel uit van het programma LIFE IP Deltanatuur.

Foto: ©Jankees Schwiebbe (www.birdphoto.nl)