Getijdenpark Eiland van Brienenoord

  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 206
Getijdenpark Eiland van Brienenoord

Langs de oevers van de Maas, bij het Eiland van Brienenoord, wordt in 2019 een getijdenpark aangelegd. Het park brengt niet alleen bijzondere natuur terug, maar biedt ook ruimte voor recreatie in de Rotterdamse regio.

In 2016 is het initiatief genomen om de kansen voor een getijdenpark bij Eiland van Brienenoord of bij Polder De Esch te onderzoeken. Na onafhankelijk onderzoek in samenwerking met bewoners, omwonenden en bedrijven is gekozen voor het Eiland van Brienenoord.

Eb en vloed
Het getijdenpark maakt het leven in een delta zichtbaar en beleefbaar. De nieuwe getijdennatuur trekt door de werking van eb en vloed bijzondere planten, vissen en vogels aan die op de grens van zoet en zout leven. Rotterdammers krijgen niet alleen de kans van dichtbij te genieten van de natuur, maar kunnen ook hengelen, wandelen en picknicken langs de groene oevers van de Nieuwe Maas.

Op het droogvallende slib is inmiddels unieke natuur aan het ontstaan. Naast deze bestaande getijdengeul zijn er plannen om een tweede geul aan te leggen, aan de westzijde van het eiland.

Initiatiefnemers voor dit LIFE IP-project zijn Wereld Natuur Fonds, Rijkswaterstaat, de gemeente Rotterdam en ARK Natuurontwikkeling.