• Projecten
  • Nieuwe en leefbare natuur Spuimonding

Nieuwe en leefbare natuur Spuimonding

  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 187
Nieuwe en leefbare natuur Spuimonding

Nieuwe en beleefbare natuur is nodig voor het robuust maken van het waardevolle ecosysteem rond het Haringvliet. Dat geldt voor zowel het water als de aangrenzende natuur. Momenteel is er versnippering in beleid en belangen voor het realiseren van robuuste N2000-natuur in de regio waar het Spui in het Haringvliet mondt. Uit eerder onderzoek is gebleken dat dit de beste plek is voor het realiseren van de verbeteropgave van de N2000-doelen zoals slikkige oevers, ruigte en zomen en natte graslanden met bijbehorende zeldzame flora en fauna.

Een gedragen inrichtingsplan
Natuurmonumenten en het Wereld Natuurfonds willen, met een bijdrage van LIFE IP, een gedragen inrichtingsplan rondom Goudswaard ontwikkelen. Hierbinnen moet aandacht zijn voor leefbaarheid, natuurontwikkeling, recreatieve ontsluiting en samenwerking. Met deze integrale en cross-sectorale aanpak werken we aan de verbeteropgave van de Natura 2000-doelen binnen dit deel van de Haringvlietregio.

Het deelproject Spuimonding is een project van Natuurmonumenten en maakt deel uit van het programma LIFE IP Deltanatuur.