• Projecten
  • Natuur versterken via delfstofwinning

Natuur versterken via delfstofwinning

  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 224
Natuur versterken via delfstofwinning

In Nederland is een blijvende behoefte aan zand en grind als belangrijke bouwgrondstof. Winning vindt plaats in uiterwaarden. Tegelijkertijd zijn deze uiterwaarden aangewezen als Natura2000 gebied en is vanwege klimaatsverandering rivierverruiming nodig.

Bijdrage bedrijfsleven
De afgelopen decennia hebben bedrijven die delfstoffen winnen hierop ingespeeld door bij het ontwikkelen van projecten deze belangrijke functies te combineren. Dit LIFE IP-project moet meetbaar en tastbaar maken hoe groot de bijdragen van deze projecten is geweest aan zowel Natura2000- en biodiversiteitdoelstellingen als rivierveiligheid.

Verder willen we een methodiek ontwikkelen waarmee projecten onderling de Natura2000-doelen extra kunnen versterken. Ook bekijken we of het verder ontwikkelen van een natuurpuntensysteem nut heeft. Dit zou mogelijk een goed meetinstrument kunnen zijn voor de waarde van natuur.

Cascade
Het deelproject Delfstofwinning is een project van Cascade, branchevereniging van zand- en grindproducenten, en maakt deel uit van het programma LIFE IP Deltanatuur.

In het tv-programma "Ondernemend Nederland" vertelden Leonie van der Voort (directeur Cascade) en Friso van der Zee (onderzoeker bij Wageningen Environmental Research) over de maatschappelijke meerwaarde van zand- en grindwinning. Bekijk de video hier