• Projecten
  • Kansen voor trekvissen dankzij Kierbesluit

Kansen voor trekvissen dankzij Kierbesluit

  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 136
Kansen voor trekvissen dankzij Kierbesluit

Trekvissen, zoals zalm en haring, hebben het tij de laatste jaren weer enigszins mee in Nederland dankzij (inter)nationale beschermingsmaatregelen. Ook het Kierbesluit is daar onderdeel van.

Bescherming
Om de kansen voor trekvissen ten volle te benutten als de Haringvlietsluizen op een kier gaan, moeten we voorkomen dat ze ten prooi vallen aan intensieve (netten)visserij aan beide zijden van de Haringvlietdam. Daarom willen we de visserij (economie) in balans brengen met de draagkracht van het systeem (ecologie), zodat er een gezonde (trek)visstand in de monding van de Rijn en Maas kan ontstaan.

In nauw overleg en samenwerking met de (beroeps)visserij en betrokken overheden moet er in 2018 een bescherm- en beheerplan zijn voor zowel het binnenwater als het buitenwater van het Haringvliet. Draagvlak, dialoog en een goede verstandhouding zijn onmisbaar voor een succesvolle verduurzaming van de visserijsector.

Wereld Natuur Fonds
Het deelproject Kierbesluit is een project van Wereld Natuur Fonds en maakt deel uit van het programma LIFE IP Deltanatuur.

Foto: ©EMS Films