Grensmaas in beeld

  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 124
Grensmaas in beeld

Wat zijn de succes- en faalfactoren van natuurherstelprojecten langs de Grensmaas? Wat hebben de eerste vier locaties tussen Maastricht en Maasband ecologisch opgeleverd, op het land en onder water? En welke kant gaat het op?

Aanbevelingen voor de toekomst
De antwoorden op deze vragen binnen het project Maas in beeld deelt Natuurmonumenten met watermanagementprofessionals. Deze kennisdeling moet leiden tot aanbevelingen voor toekomstige herstelprojecten.

Het deelproject Grensmaas in beeld is een project van Natuurmonumenten en maakt deel uit van het programma LIFE IP Deltanatuur.