Gebiedsontwikkeling Smakterbroek

 • Iedereen (publiek zichtbaar)
 • 223
Gebiedsontwikkeling Smakterbroek

Waterschap Aa en Maas gaat de komende jaren het gebied Smakterbroek, tussen Vierlingsbeek en Venray aan de Maas, aanpakken. Er moet onder meer een waterberging komen en er wordt gewerkt aan beekherstel. Doel is de wateroverlast in de streek terug te dringen.

Vooral de stad Venray en de dorpen Holthees en Smakt lopen risico en een landbouwgebied in het zuiden is al eens ondergelopen. In 2016 leverde een natte periode en hevige buien flinke wateroverlast op. En het risico op wateroverlast neemt alleen maar toe door klimaatverandering.

Logische plek voor waterberging
Smakterbroek is een van nature laaggelegen gebied zonder dijken in het authentiek terrassenlandschap. Westelijk stroomt de Maas en langs de oostkant loopt een oude Maasmeander waar nu de Loobeek/Vierlingsbeekse Molenbeek door stroomt.

Het gebied is een logische plek voor waterberging. Er wordt verder gefietst en gewandeld, onder meer over het Pieterpad, een pelgrimsroute en er is melkveehouderij, maïs- en bomenteelt.

Inventarisatie belangen
Het waterschap heeft andere overheden, belangenorganisaties en terreinbeheerders naar hun belangen gevraagd. Die wijzen op natuurontwikkeling in het zuidwesten bij Natura 2000-gebied Boschhuizerbergen en in het zuiden bij het Landgoed Geysteren. Ook aansluiting bij de Maasheggen in het noorden vindt men belangrijk. Verder noemen zij het grondwaterbeheer, hoogwaterbescherming langs de Maas, recreatie en toerisme als economische dragers naast de landbouw.

Smakterbroek is één van de gebiedspilots van LIFE IP Delta Natuur en werkt samen met andere onderdelen van het programma. Zo is het gebied is ook aangewezen als klimaatbuffer. En maakt het waterschap ook gebruik van de studies en ervaringen van ‘Smart Rivers’.

Samenwerking
Aa en Maas werkt samen met de overheden, terreinbeheerders, bedrijven en burgers in het gebied. Gemeenten Boxmeer en Venray, Provincies Noord-Brabant en Limburg, Waterschappen Limburg en Aa en Maas, Staatsbosbeheer en de land- en tuinbouworganisatie ZLTO vormen een bestuurlijke regiegroep. Ook het Limburgs Landschap en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond zijn uitgenodigd.

Samen met gebruikers en bewoners van het gebied maken zij een gebiedsvisie en inrichtingsplan, dat de komende jaren uitgevoerd zal worden. Begin 2018 is er een gespreksronde over de uitdagingen in het gebied. In een of twee vervolgrondes komen toekomstscenario’s en oplossingen op tafel. In 2019 volgt een ronde met keuzes. Daarna start de gezamenlijke uitvoering.

 

Reacties

Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
  • Erik Opdam
   Erik Opdam 143 dagen geleden

   Inmiddels diverse update op de projectwebsite:

   - veldbezoek met agrariërs in het kader van mogelijke kavelruil (videoverslag)

   - tweede gebiedssessie met gezamenlijk werken aan integrale oplossingen voor tegengaan wateroverlast, ontwikkeling natuur en versterken regionale economie. (videoverslag gecombineerd metverslag bestuurlijke regiegroep)

   - tweede bestuurlijke regiegroep (videoverslag gecombineerd met verslag gebiedssessie

   • Erik Opdam
    Erik Opdam 371 dagen geleden

    Op de pagina van Waterschap Aa en Maas staat meer informatie over het gebiedsproces en video's van bijeenkomsten die we houden in het gebied.

    - bestuurlijke regiegroep van december 2017

    - bijeenkomst met boeren, bewoners, beambten en belangengroepen van april 2018

    Zie www.aaenmaas.nl/smakterbroek

   Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers