Platformdag IJsselmeergebied - Thema: vis & visserij

 • Zet in mijn agenda
  20-06-2019 10:00:00 20-06-2019 17:00:00 Europe/Amsterdam Platformdag IJsselmeergebied - Thema: vis & visserij Op 20 juni 2019 staat al weer de 5e bijeenkomst van het Platform IJsselmeergebied gepland. Dit keer met als thema ‘Vis en visserij’. In deze bijeenkomst worden concrete (en recente) vragen uit de praktijk verbonden aan wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen. Doel is het uitwisselen van kennis en ervaring voor de Agenda IJsselmeergebied 2050. Een ander doel is het onderhouden en voeden van het netwerk én het verder invulling geven van de uitvoerings-, kennis- en... Zuiderwagenplein 2, Lelystad noreply DD-MM-YYYY
 • Iedereen (publiek zichtbaar)
 • 10
Door Fieke Meijer 60 dagen geleden
Smedinghuis
Zuiderwagenplein 2, Lelystad
20-06-2019 10:00
20-06-2019 17:00

Op 20 juni 2019 staat al weer de 5e bijeenkomst van het Platform IJsselmeergebied gepland. Dit keer met als thema ‘Vis en visserij’. In deze bijeenkomst worden concrete (en recente) vragen uit de praktijk verbonden aan wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen. Doel is het uitwisselen van kennis en ervaring voor de Agenda IJsselmeergebied 2050. Een ander doel is het onderhouden en voeden van het netwerk én het verder invulling geven van de uitvoerings-, kennis- en innovatieagenda. 

In de ochtend zal Joop Bongers (voorzitter Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk) de aftrap geven. Er wordt ingegaan op de (wetenschappelijke) kennisbasis t.a.v. de vis(stand) in het IJsselmeergebied. Het ministerie van LNV "neemt je mee" in de toekomst van de IJsselmeervisserij. Sportvisserij Nederland gaat vertellen over de belevingswaarde van het gebied.

In de middag staan bescherming, herstel en inrichting en kansen voor vis en visserij centraal. Dit wordt besproken aan de hand van enkele voorbeelden. In een korte workshop worden gezamenlijk de kansen voor vis en visserij opgehaald en daarmee de koppeling gelegd met de uitvoerings-, kennis- en innovatieagenda.

De middag wordt afgesloten met een reflectie door Louis Schouwstra (hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Midden-Nederland).

Programma

10.00 uur: Opening/Welkom (vanaf 9.30 uur staat de koffie/thee klaar) 

10.00 - 12.30 uur thema:  Vis en visserij

 • Introductie: Joop Bongers (voorzitter Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk)
 • Veranderende visbestanden: Joep de Leeuw en Tessa van der Hammen (Wageningen Marine Research (WMR)). Wat weten we over de visbestanden van het IJsselmeergebied? WMR geeft een toelichting op de ontwikkeling in de visbestanden, het habitatgebruik en de visserij.

Pauze 

 • Economische waarde van de visserij op het IJsselmeer: Wim Zaalmink (Wageningen Economic Research). Doorrekening van de sociaaleconomische waarde van de beroepsvisserij. Hoeveel vissers zijn er, hoeveel vissen er actief en wat onttrekken zij?
 • Toekomst van de IJsselmeervisserij: Henk Offringa (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). In maart 2019 hebben overheid, beroepsvisserijsector en maatschappelijke organisaties een akkoord bereikt over een actieplan voor 3 jaar. Dit om te komen tot een duurzame visserij die rekening houdt met natuur en voldoet aan de eisen voor de waterkwaliteit. Hoe wordt dat opgepakt?
 • ‘Het mooiste water van Nederland’: Marco Kraal (Sportvisserij Nederland). Marco gaat vooral in op de huidige waarde (die groter is dan menigeen denkt) en de potentie van het IJsselmeergebied voor de sportvisserij.

Zeepkist (gelegenheid voor maximaal 1 minuut pitchen)

12.30 – 13.30 uur: Netwerklunch

13.30 - 16.00 uur thema:  Bescherming, herstel & inrichting en kansen voor vis en visserij

 • Projectenkaarten en toelichting Programmatische aanpak Grote Wateren IJsselmeergebied: (Ria Kamps-Mulder & Mascha Lichtendahl (beiden Rijkswaterstaat Midden-Nederland)
 • Ontwikkelingen bij de Afsluitdijk: Marianne Greijdanus (Rijkswaterstaat Midden-Nederland)
 • Inrichtingsmaatregelen: Marcel Klinge (Witteveen & Bos)

Pauze

 • Intro workshop: Vis-i-oen: een ‘zee’ vol mogelijkheden?: Jaap Quak (Sportvisserij Nederland)
 • Workshop ‘Kansen voor vis en visserij’
 • ‘Net ophalen’ en reflectie door: Louis Schouwstra (hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Midden-Nederland)

16.00 – 17.00 uur: Netwerkborrel

Aanmelden

Meld je aan door een e-mail te sturen naar platformIJsselmeergebied@rws.nl en daarin de onderstaande vragen te beantwoorden:

Ik kom voor het ochtenddeel       ja/nee

Ik neem deel aan de lunch          ja/nee (eventueel vegetarisch?)

Ik kom voor het middagdeel        ja/nee

Ik neem deel aan de borrel         ja/nee

 

 

Roel Doef, 06-22196409 en Ute Menke, 06-51997745

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers