Workshop Kansen voor Natuurlijke Klimaatbuffers

  • Zet in mijn agenda
    25-04-2019 13:30:00 25-04-2019 16:30:00 Europe/Amsterdam Workshop Kansen voor Natuurlijke Klimaatbuffers Sinds 2008 werken de partners van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) aan de realisatie van natuurlijke klimaatbufferprojecten. Het gaat om meer dan veertig initiatieven, verspreid over heel Nederland. Diverse evaluaties van o.a. het Planbureau voor de Leefomgeving laten zien dat het concept ‘natuurlijke klimaatbuffer’ een groot potentieel heeft voor bredere toepassing in verschillende beleidsdomeinen in het landelijk en stedelijk gebied. In deze workshop delen WUR... Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort noreply DD-MM-YYYY
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 20
Door Fieke Meijer 75 dagen geleden
Staatsbosbeheer
Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort
25-04-2019 13:30
25-04-2019 16:30

Sinds 2008 werken de partners van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) aan de realisatie van natuurlijke klimaatbufferprojecten. Het gaat om meer dan veertig initiatieven, verspreid over heel Nederland. Diverse evaluaties van o.a. het Planbureau voor de Leefomgeving laten zien dat het concept ‘natuurlijke klimaatbuffer’ een groot potentieel heeft voor bredere toepassing in verschillende beleidsdomeinen in het landelijk en stedelijk gebied.

In deze workshop delen WUR Wageningen Environmental Research en Communicatiebureau de Lynx hun conclusies en eerste aanbevelingen. Met jouw inbreng willen zij de aanbevelingen aanvullen, aanscherpen en prioriteren. Waar liggen er kansen voor natuurlijke klimaatbuffers?

Programma

13.30 Welkom en introductie
13.45

Waar liggen kansen voor natuurlijke klimaatbuffers?

De onderzoekers presenteren hun conclusies. Via een deskstudy, interviews met stakeholders, interviews met projectleiders van klimaatbuffers en een enquête onder projectleiders van klimaatbuffers zijn waardevolle, nieuwe inzichten opgehaald. Zij schetsen hun aanbevelingen: welke typen natuurlijke klimaatbuffers zijn met name kansrijk? Met wie is samenwerking interessant? Bij welke beleidsprogramma’s kan worden aangehaakt? Welke argumentaties van de CNK worden door de omgeving onderschreven en welke niet? Hoe zou het proces van mainstreamen eruit moeten zien?

14.15

Opmerkingen en discussie

De onderzoekers horen graag jullie reacties op de gepresenteerde inzichten en aanbevelingen.

14.45 Pauze
15.00

Groepsdiscussies

In kleine groepen worden de aanbevelingen verder onder de loep genomen: welke aanbevelingen hebben jouw voorkeur en waarom? Welke rollen kan de CNK innemen en waar ligt er een rol voor anderen? Samen worden de conclusies en hoe de natuurlijke klimaatbuffers mainstream gemaakt kunnen worden, aangescherpt.

16.00 Terugkoppeling groepsdiscussies
16.20 Plenaire afsluiting en vervolg
16.30 Einde

 

Aanmelden

Meld je uiterlijk 16 april aan door een e-mail te sturen aan e.oosterwegel@delynx.nl

 

Eva Oosterwegel: e.oosterwegel@delynx.nl

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers