VVM Café 'Water en natuur, een oer-Hollandse combinatie met potentie'

  • Zet in mijn agenda
    20-02-2019 17:30:00 20-02-2019 20:30:00 Europe/Amsterdam VVM Café 'Water en natuur, een oer-Hollandse combinatie met potentie' Lukt het in Nederland om de natuuropgave te koppelen aan de wateropgave? Of delft de natuur het onderspit? Het VVM Café ‘Water en natuur, een oer-Hollandse combinatie met potentie’ op 20 februari 2019 belicht kansen en valkuilen. Recente ervaringen met langdurige droogte en hevige regenval hebben ingrijpende gevolgen voor natuur en landbouw. Dit verhoogt de noodzaak tot overleg over mogelijke adaptatiestrategieën. Voor zowel het waarborgen van de waterveiligheid als het... Arthur van Schendelstraat 758, 3511 MK Utrecht noreply DD-MM-YYYY
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 83
Door Fieke Meijer 144 dagen geleden
VVM Bureau
Arthur van Schendelstraat 758, 3511 MK Utrecht
20-02-2019 17:30
20-02-2019 20:30

Lukt het in Nederland om de natuuropgave te koppelen aan de wateropgave? Of delft de natuur het onderspit? Het VVM Café ‘Water en natuur, een oer-Hollandse combinatie met potentie’ op 20 februari 2019 belicht kansen en valkuilen.

Recente ervaringen met langdurige droogte en hevige regenval hebben ingrijpende gevolgen voor natuur en landbouw. Dit verhoogt de noodzaak tot overleg over mogelijke adaptatiestrategieën. Voor zowel het waarborgen van de waterveiligheid als het realiseren van natuurdoelen vereisen veel dijken en wateren onderhoud. Hierdoor ontstaan allerlei kansen voor win-winprojecten. Door het verhogen of verbreden van dijken ontstaan bijvoorbeeld kansen voor natuurontwikkeling en waterbuffering. Hetzelfde geldt op een andere manier voor het aanpakken van beekdalen of het realiseren van een ecologische verbindingszone, al dan niet in combinatie met extensieve vormen van agrarische activiteiten. 

Hoe kunnen al die ‘meekoppelkansen’ optimaal benut worden? Die vraag staat centraal tijdens het VVM Café ‘Water en natuur, een oer-Hollandse combinatie met potentie’ op 20 februari 2019 in Utrecht.

Peter Voorn, senior ecoloog bij afdeling Natuur en Landschap van Natuurmonumenten, houdt een pleidooi voor robuuste beekdalen, waarmee het watersysteem kan worden aangepast op de verandering van het klimaat. Martha Bakker, waarnemend leerstoelhouder Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning aan de WUR gaat in op de vraag hoe Nederland ingericht moet worden zodat alle functies van water/natuur optimaal tot hun recht komen. Twee co-referenten zullen kritische noten plaatsen bij de benadering van de sprekers. 

Het doel van de avond is om kennis uit te wisselen over de gevolgen van klimaatverandering voor natuurontwikkeling en de uitdagingen die hieruit voortvloeien voor boeren, natuurbeheerders en overheden. De doelgroep zijn professionals die met dit onderwerp te maken hebben en geïnteresseerden in biodiversiteit, natuur-inclusieve landbouw, waterbeheer en klimaatadaptatie.

Programma

17:30 Ontvangst met koffie/thee en mueslibol
18:00 Opening en inleiding door sectie Biodiversiteit
18:05 Biodiversiteit in relatie tot wateroverlast en droogte door Peter Voorn, Natuurmonumenten
18:30Een nieuwe gebiedsindeling voor Nederland voor Martha Bakker, WUR
18:55 Reacties van twee co-referenten
19:05   Debat met de zaal
19:35   Netwerkborrel
20:30   Afsluiting
 

Aanmelden

 

Kosten

 
https://www.vvm.info/vvmcafe/februari2019
#VVMCafe

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers