Building with Nature Congres

 • Zet in mijn agenda
  23-05-2019 09:00:00 23-05-2019 18:00:00 Europe/Amsterdam Building with Nature Congres Er komen op dit moment veel vraagstukken op lokale en regionale overheden af. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van meer woningen, het klimaatbestendig maken van infrastructuur, omschakelen naar hernieuwbare energiebronnen en omgaan met hittestress. Hoe kunnen deze vraagstukken dusdanig slim met elkaar worden gecombineerd en geïntegreerd opdat meer 'groen' en 'blauw' in de omgeving waarde kan creëren voor andere beleidsterreinen? Met Building with Nature zijn er talloze... Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag noreply DD-MM-YYYY
 • Iedereen (publiek zichtbaar)
 • 339
Door Fieke Meijer 224 dagen geleden
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag
23-05-2019 09:00
23-05-2019 18:00

image

Er komen op dit moment veel vraagstukken op lokale en regionale overheden af. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van meer woningen, het klimaatbestendig maken van infrastructuur, omschakelen naar hernieuwbare energiebronnen en omgaan met hittestress. Hoe kunnen deze vraagstukken dusdanig slim met elkaar worden gecombineerd en geïntegreerd opdat meer 'groen' en 'blauw' in de omgeving waarde kan creëren voor andere beleidsterreinen?

Met Building with Nature zijn er talloze praktijkvoorbeelden (o.a. in de waterbouw, natuurbeheer, de toepassing van groene en blauwe structuren, et cetera) die laten zien dat er slimme combinaties mogelijk zijn, waarbij het klimaat en de natuur beschermd worden en tegelijkertijd ingezet worden ter bevordering van de (lokale) economie – wat resulteert in een robuustere business case.

Tijdens het Building with Nature Congres op 23 mei 2019 laten specialisten die verantwoordelijk zijn voor de (her)inrichting van de omgeving, natuurgebieden, bouw en infra en de financiering daarvan zien hoe dit werkt in de praktijk. In lezingen en workshops worden ervaringen uitgewisseld, kansen en mogelijke coalitiepartners verkend om te werken aan de realisatie van gemeenschappelijke businessmodellen gebaseerd op groenblauwe oplossingen voor een beter klimaat en economie.

Programma

9:00 -  9:30 uur Inloop en ontvangst

9:30 - 10:30 uur Welkom & Start
In panelvorm geven experts vanuit eigen achtergrond en ervaring aan hoe zij aankijken tegen trends en mogelijkheden rond Building with Nature. Welke ontwikkelingen zien zij? Hoe moet hier op worden ingespeeld? Met bijdragen van Wendy Olivier (Ministerie EZK en LIFE IP Deltanatuur actiehouder A1), Fokko van der Goot (EcoShape), Bas Roels (Wereld Natuur Fonds), Wim Lammers (Staatsbosbeheer), Stephanie Janssen (Deltares) en Henk van ’t Land (Voormalige Dijkgraaf Marconi).

10:30 - 10:45 uur Pauze

10:45 - 12:45 uur Spoedcollege Building with Nature Carroussel
Uit ’Lessons Learned’ blijkt dat Building with Nature neerkomt op het systematisch, geïntegreerd oppakken van opgaven via samenwerkingsverbanden. In 4 stappen word je geloodst door de Building with Nature Carroussel. Bij elke stap leer je de ijzeren regels die je dient te hanteren vanuit jouw positie als stakeholder. Wat zijn de do’s and don’ts? Hoe maak je je organisatie klaar voor de kansen? In het programma staat meer informatie over de onderdelen en thema’s van deze carroussel.

12:45 - 13:30 uur Lunch

13:30 - 16:30 uur Praktijkmiddag
Ontmoet projectteams en leer tijdens de mini masterclasses en werksessies hoe Building with Nature concepten bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van een gebied. Thema’s en projecten die aan bod zullen komen zijn onder ander: Governance in Building with Nature, Smart Rivers, Integraal Riviermanagement, Integraal Samenwerken, De kracht van het Voorland, Building with Nature in de Stad, Groenblauwe oplossingen voor klimaatadaptatie, Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving en De Groenzoom tussen Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Na aanmelding geef je je voorkeuren aan voor de workshopthema’s. Meer informatie en een compleet overzicht van de werksessies vind je hier.

16:30 - 18:00 uur Afsluiting gevolgd door borrel en napraten

Voor wie bedoeld?

Professionals, als opdrachtgever of opdrachtnemer werkzaam in of betrokken bij watergerelateerde opgaven, binnen onder andere de volgende organisaties en disciplines:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Ruimtelijke Ordening
 • Netwerk van ruimtelijke ordening
 • Economische Ontwikkeling + Financiering
 • Marktpartijen
 • Rijksoverheid
 • Rijkswaterstaat
 • Waterschappen

Toepassingen op regionale opgaven zoals:

 • Groene recreatie
 • Hernieuwbare energiebronnen
 • Inrichting woonwijken & industriegebieden
 • Verkoeling in de stad
 • Bodemverzakking
 • Waterberging
 • Groenblauwe structuren

Meer informatie

Meer informatie over de inhoud van het programma, vind je hier

Aanmelden

Aanmelden voor het Building with Nature congres kan via deze link.

Fotocredits: Ecoshape

 

https://www.ppsnetwerk.nl/events/building-with-nature-conventie-2019/
PPS Netwerk Nederland (Tel. 030 30 39 760 en info@ppsnetwerk.nl)

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers