Building with Nature Congres (verplaatst naar 23 mei)

 • Zet in mijn agenda
  23-05-2019 09:00:00 23-05-2019 16:30:00 Europe/Amsterdam Building with Nature Congres (verplaatst naar 23 mei) Building with Nature is een integrale manier van werken waarin verschillende stakeholders (veiligheid, waterkwaliteit, natuur, economie, financiën) een goede invulling geven aan hun eigen rollen en doelstellingen binnen de opgaven door te streven naar een evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden. Voor het volledig benutten van kansen is echter een veel sterkere verbinding tussen die stakeholders een hun disciplines nodig: integraliteit. Immers, ’waterprogramma’s’... Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag noreply DD-MM-YYYY
 • Iedereen (publiek zichtbaar)
 • 252
Door Fieke Meijer 103 dagen geleden
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag
23-05-2019 09:00
23-05-2019 16:30

image

Building with Nature is een integrale manier van werken waarin verschillende stakeholders (veiligheid, waterkwaliteit, natuur, economie, financiën) een goede invulling geven aan hun eigen rollen en doelstellingen binnen de opgaven door te streven naar een evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden. Voor het volledig benutten van kansen is echter een veel sterkere verbinding tussen die stakeholders een hun disciplines nodig: integraliteit. Immers, ’waterprogramma’s’ bieden talloze extra mogelijkheden voor economische én recreatieve activiteiten. Dit optimaal benutten van kansen vormt de basis van het inmiddels bewezen ‘Building with Nature’ concept.

Op het congres wordt ingegaan op de basisprincipes van de Building with Nature filosofie. Je krijgt inzicht in hoe opgaven van de ene partij kansen voor de anderen bieden. Daarvoor is het nodig begrip te krijgen in de wederzijdse ‘business modellen’, de mogelijkheden voor nieuwe vormen van waardeontwikkeling en de vraag hoe dergelijke kansen morgen verzilverd kunnen worden. Naast dat theoretische inzichten en kennis verschaft worden, wordt dit ook praktisch en goed hanteerbaar gemaakt aan de hand van praktijkvoorbeelden- en cases.

Programma

 9:00 -  9:30 uur Inloop en ontvangst

 9:30 - 10:30 uur Welkom & Start: Panel. In panelvorm geven experts vanuit eigen achtergrond en ervaring aan hoe zij aankijken tegen trends en mogelijkheden rond Building with Nature. Welke ontwikkelingen zien zij? Hoe moet hier op worden ingespeeld? Met bijdragen van Wendy Olivier (Ministerie EZK en LIFE IP Deltanatuur actiehouder A1), Fokko van der Goot (EcoShape), Matthijs Buurman (Provincie Groningen), Bas Roels (WNF), Wim Lammers (Staatsbosbeheer) en Stephanie Janssen (Deltares).

10:30 - 10:45 uur Pauze

10:45 - 12:45 Spoedcollege Building with Nature Carroussel. Uit ’Lessons Learned’ blijkt dat Building with Nature neerkomt op het systematisch, geïntegreerd oppakken van opgaven via samenwerkingsverbanden. In 4 stappen word je geloodst door de Building with Nature Carroussel. Bij elke stap leer je de ijzeren regels die je dient te hanteren vanuit jouw positie als stakeholder. Wat zijn de do’s and don’ts? Hoe maak je je organisatie klaar voor de kansen? In het programma staat meer informatie over de onderdelen en thema’s van deze carroussel.

12:45 - 13:30 Lunch

13:30 - 16:30 Praktijkmiddag. Ontmoet projectteams en leer tijdens de mini masterclasses en werksessies hoe Building with Nature concepten bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van een gebied. Thema’s en projecten die aan bod zullen komen zijn onder ander: Governance in Building with Nature, Smart Rivers, Integraal Riviermanagement, Integraal Samenwerken, De kracht van het Voorland, Parkeergarage in Duin Katwijk, Dijkversterking Eemshaven, Kwelderontwikkeling Marconi Delfzijl, Hondsbossche Duinen, Zandmotor Kijkduin, versterking Houtribdijk, Kleirijperij, IJsseldelta Kampen.

16:30 Afsluiting gevolgd door borrel en napraten

Voor wie bedoeld?

Professionals, als opdrachtgever of opdrachtnemer werkzaam in of betrokken bij watergerelateerde opgaven, binnen onder andere de volgende organisaties en disciplines:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Ruimtelijke Ordening
 • Netwerk van ruimtelijke ordening
 • Economische Ontwikkeling + Financiering
 • Marktpartijen
 • Rijksoverheid
 • Rijkswaterstaat
 • Waterschappen

Toepassingen op regionale opgaven zoals:

 • Waddenzee: behoud natuur vs economische ontwikkeling, slib
 • Noordzeekust: recreatie, natuur en economie
 • IJsselmeergebied: recreatie, natuur, wonen/werken
 • Rivierengebied/IJssel: landschap, natuur, wonen vs recreatie

Meer informatie

Meer informatie over de inhoud van het programma, vind je hier

Aanmelden

Aanmelden voor het Building with Nature congres kan via deze link.

Fotocredits: Ecoshape

 

https://www.ppsnetwerk.nl/events/building-with-nature-conventie-2019/
PPS Netwerk Nederland (Tel. 030 30 39 760 en info@ppsnetwerk.nl)

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers