Masterclass Smart Rivers Voor- en najaar 2019

 • Zet in mijn agenda
  01-04-2019 09:00:00 31-10-2019 12:00:00 Europe/Amsterdam Masterclass Smart Rivers Voor- en najaar 2019 Het rivierengebied is sterk in ontwikkeling. De KRW-opgave, het Deltaprogramma met opgave voor hoogwaterveiligheid en droogte, Natura2000 en het natuurnetwerk Nederland zijn belangrijke opgaven in het rivierengebied. Extremer weer en grilliger verloop van hoge en lage rivierstanden maakt dat daarop geanticipeerd moet worden. Staatsbosbeheer wil tenminste 100 professionals een trainings- en opleidingstraject aanbieden waarmee een opgave volgens het DNA van de rivier kan worden aangevlogen met... Nader te bepalen noreply DD-MM-YYYY
 • Iedereen (publiek zichtbaar)
 • 181
Door Fieke Meijer 222 dagen geleden
Nader te bepalen
01-04-2019 09:00
31-10-2019 12:00

Het rivierengebied is sterk in ontwikkeling. De KRW-opgave, het Deltaprogramma met opgave voor hoogwaterveiligheid en droogte, Natura2000 en het natuurnetwerk Nederland zijn belangrijke opgaven in het rivierengebied. Extremer weer en grilliger verloop van hoge en lage rivierstanden maakt dat daarop geanticipeerd moet worden. Staatsbosbeheer wil tenminste 100 professionals een trainings- en opleidingstraject aanbieden waarmee een opgave volgens het DNA van de rivier kan worden aangevlogen met goed doordachte systeemeigen ontwerpen. In 2019 organiseren Arcadis, Staatsbosbeheer en LIFE IP de masterclass ‘Smart Rivers’. 

 

De Masterclass:

 • Richt zich op kennisontwikkeling op het vlak van inrichting van ons rivierengebied en doelstellingen vanuit KRW, N2000 en NNN;
 • Richt zich op de 4 riviertakken in Nederland en hun unieke DNA;
 • Bestaat uit verschillende modules met ruime aandacht voor praktijksituaties en oefeningen;
 • Maakt deelnemers bekend met systeemdenken en de ontwerpprincipes van het Smart Rivers concept;
 • Is een onderdeel van het LIFE IP Deltanatuur Smart Rivers project van Staatsbosbeheer;
 • Geeft een boost aan de ‘Smart Rivers’ denk- en werkwijze in een breed netwerk.

Voor professionals in de gehele keten:

 • Ministeries, Rijkswaterstaat, Provincies, Waterschappen, gemeenten
 • Staatsbosbeheer en andere TBO’s en NBO’s
 • Opleidings- en kennisinstituten
 • Ingenieursbureaus en aannemers

Invulling Masterclass

De Masterclass is opgebouwd uit Riviertakdagen en Trajectdagen. Je kunt ‘á la carte’ kiezen aan welke dagen je wilt deelnemen. Voor het behalen van het certificaat moet je minimaal aan twee Riviertakdagen én aan drie trajectdagen deelnemen.

 

Riviertakdagen (april en september 2019)

Voor de rivieren IJssel, Maas, Lek en Waal wordt een Riviertakdag georganiseerd. Een inhoudelijke expert behandelt de specifieke eigenschappen van het systeem van de betreffende riviertak. Deze sessies zijn ter voorbereiding op de Trajectdagen. 

 

Trajectdagen (mei t/m oktober 2019)

Iedere riviertak bestaat uit een aantal trajecten zoals bijvoorbeeld Bergsche Maas, Boven-IJssel en de Merwedes. Tijdens de trajectdagen worden de Smart Rivers principes toegepast op twee uitgevoerde inrichtingsprojecten. Daarnaast gaan de deelnemers in teamverband schetsontwerpen van een nieuw in te richten uiterwaard maken.

 

Slotmanifestatie (najaar 2019)

Tijdens deze afsluiting zijn alle deelnemers welkom. De middag staat in het teken van het uitdragen van de Smart Rivers principes in toekomstige inrichtingsprojecten in het rivierengebied. 
Experts van Arcadis en het Smart Rivers team organiseren samen de Masterclass.

 

Meer informatie

Stuur een e-mail naar Suzanne Robert of Gerjan Verhoeff. Of kijk op https://www.smartrivers.nl en www.arcadis.com.

Aanmelden

Heb je interesse om tot deze eerste 100 Smart Rivers Ambassadeurs te behoren, zodat je via de Smart Rivers aanpak de ruimtelijke en ecologische kwaliteit van het rivierengebied een nieuwe impuls kunt geven? En ben jij binnen het werkveld Rivieren één van de medior-senior-specialisten voor ontwerp, inrichting en uitvoering? Of ben jij juist de lijnmanager, sta jij mede aan de lat voor het bepalen van het beleid of bepaal jij de scope van nieuwe opdrachten in het rivierengebied? Dan is deze Masterclass echt iets voor jou! Je kunt je direct aanmelden via het aanmeldformulier.

https://www.smartrivers.nl/

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers