Masterclass Smart Rivers Voor- en najaar 2019

 • Zet in mijn agenda
  01-03-2019 09:00:00 26-11-2019 12:00:00 Europe/Amsterdam Masterclass Smart Rivers Voor- en najaar 2019 Een cursus in het voor- en najaar van 2019 tot Smart Rivers ambassadeur voor iedereen die het rivierengebied een warm hart toedraagt, van beleidsmedewerker tot uitvoerder. Leer de Smart Rivers principes toe te passen in het ontwerp van systeem-eigen inrichtingsplannen waarbij je doelen van het Deltaprogramma, KRW, Natura 2000, NNN et cetera combineert. Een unieke kans voor kennisuitwisseling in de gehele keten, van beleidsvorming tot uitvoering en beheer. De Masterclass: Richt zich op... Nader te bepalen noreply DD-MM-YYYY
 • Iedereen (publiek zichtbaar)
 • 139
Door Fieke Meijer 101 dagen geleden
Nader te bepalen
01-03-2019 09:00
26-11-2019 12:00

Een cursus in het voor- en najaar van 2019 tot Smart Rivers ambassadeur voor iedereen die het rivierengebied een warm hart toedraagt, van beleidsmedewerker tot uitvoerder. Leer de Smart Rivers principes toe te passen in het ontwerp van systeem-eigen inrichtingsplannen waarbij je doelen van het Deltaprogramma, KRW, Natura 2000, NNN et cetera combineert. Een unieke kans voor kennisuitwisseling in de gehele keten, van beleidsvorming tot uitvoering en beheer.

De Masterclass:

 • Richt zich op kennisontwikkeling op het vlak van inrichting van ons rivierengebied en doelstellingen vanuit KRW, N2000 en NNN;
 • Richt zich op de 4 riviertakken in Nederland en hun unieke DNA;
 • Bestaat uit verschillende modules met ruime aandacht voor praktijksituaties en oefeningen;
 • Maakt deelnemers bekend met systeemdenken en de ontwerpprincipes van het Smart Rivers concept;
 • Is een onderdeel van het LIFE IP Deltanatuur Smart Rivers project van Staatsbosbeheer;
 • Vindt plaats in 2019;
 • Geeft een boost aan de ‘Smart Rivers’ denk- en werkwijze in een breed netwerk.

Voor professionals in de gehele keten:

 • Ministeries, Rijkswaterstaat, Provincies, Waterschappen, gemeenten
 • Staatsbosbeheer en andere TBO’s en NBO’s
 • Opleidings- en kennisinstituten
 • Ingenieursbureaus en aannemers

Invulling Masterclass

4 Riviertakdagen. Op dinsdagen in maart-april 2019

 • Diverse inhoudelijke experts wijden je in in het systeem van elk van de vier riviertakken: Maas, Gelderse Poort/Waal/Merwedes, IJssel, Nederrijn/Lek.

14 Trajectdagen. Dinsdagen in mei-juni-september 2019

 • Per riviertak wordt een aantal trajecten onderscheiden. Elk van deze trajecten wordt onder handen genomen tijdens de trajectdagen:
  • Inleiding in riviertraject
  • Evaluatie uitgevoerde projecten
  • Casus ontwerp nieuw project

1 Slotmanifestatiedag. Najaar 2019

 • Ter afsluiting wordt een slotmanifestatie georganiseerd waarbij alle deelnemers aanwezig zijn. De slotmanifestatie staat in het teken van het uitdragen van de Smart Rivers principes in toekomstige inrichtingsprojecten in het rivierengebied.

Meer informatie

Stuur een e-mail naar Gerjan Verhoeff of Eric Schellekens. Of kijk op https://www.smartrivers.nl en www.arcadis.com.

Aanmelden

Voor aanmeldingen, randvoorwaarden en eventuele kosten van de cursus kun je contact opnemen met Suzanne Robert: 06 - 11 10 12 48 suzanne.robert@arcadis.com

https://www.smartrivers.nl/

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers