De terugkeer van de steur

  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 252
De terugkeer van de steur

Ooit was de Rijn het belangrijkste leefgebied van de Europese Atlantische steur. De majestueuze vis had zijn geboortegrond tot 800 kilometer stroomopwaarts in Duitsland, zakte in zijn jeugd de Rijn af om via de brakke delta de Noordzee in te zwemmen. Vervuiling en overbevissing deden de steur rond 1950 de das om.

Nieuwe generatie
De waterkwaliteit is inmiddels grotendeels hersteld en de kier bij de Haringvlietsluizen maakt migratie van en naar de Duitse geboortegrond mogelijk. Toch zal de steur niet zelfstandig terugkeren. Daarvoor is een nieuwe generatie steuren nodig, geboren in de Rijn. Als de steur het redt, zijn de rivieren ook voor andere trekvissen geschikt.

ARK Natuurontwikkeling, Wereld Natuur Fonds en Sportvisserij Nederland werken vanuit het ‘Droomfondsproject Haringvliet’ aan de terugkeer van de steur in Nederland. De steur is hét icoon voor een gezonde delta, waar de zoet-zout-overgang tussen rivieren en zee hersteld is.

Kweekcentra
De komende jaren ondersteunen we het Europese kweekcentrum voor de steur en onderzoeken we de mogelijkheden voor een Rijn-opkweekcentrum. Ook streven we er naar om 1 keer per jaar een groep gezenderde jonge steuren uit te zetten. Met informatie over de steur in onder meer het Oceanium van Diergaarde Blijdorp laten we het publiek de delta beleven en kennis maken met de steur. We werken aan draagvlak voor herintroductie bij de belangrijkste belanghebbenden en delen het belang en succes ervan met professionals en publiek.

Het deelproject steur is een project van ARK Natuurontwikkeling, Wereld Natuur Fonds en Sportvisserij Nederland en maakt deel uit van het programma LIFE IP Deltanatuur.

Meer informatie

Steuren-kaart met historische en nieuwe meldingen van de steur in Nederland
Steuren-vlag voor vangstmelding door vissers