• Blogs
 • Platform
 • Opening vogelobservatorium Tij brengt deltanatuur Haringvliet dichtbij

Opening vogelobservatorium Tij brengt deltanatuur Haringvliet dichtbij

  Fieke Meijer
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 11
  Door Fieke Meijer in de groep Platform 29 dagen geleden
  Opening vogelobservatorium Tij brengt deltanatuur Haringvliet dichtbij

  Op 17 april 2019 opende officieel het vogelobservatorium Tij, één van de onderdelen van het Droomfondsproject Haringvliet. In dit project werken sinds 2015 ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Nederland, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds met steun van de Nationale Postcode Loterij samen aan een ambitieus natuurherstelplan en recreatieve impuls voor het Haringvliet. Met de opening van het vogelobservatorium rondden zij de activiteiten in het kader van dit Droomfondsproject af. En leggen zij samen met Rijkswaterstaat, de Provincie en verschillende partners in de regio een basis voor verder herstel van de dynamiek in en om het Haringvliet.

  Samenwerken aan een dynamische delta

  De afgelopen jaren is er door de verschillende betrokken partijen gewerkt aan de realisatie van een meer dynamische delta in dit gebied. In gesprek met overheden en de visserijsector is onder andere bekeken wat er nodig is om trekvissen de ruimte te geven om voedsel te vinden en zich voort te planten. En hoe er een goede balans gevonden kan worden tussen de bescherming van trekvissen en een duurzame visserijsector. Een grote stap in de realisatie van een meer dynamische delta is gezet op 16 januari 2019. Op die dag ging voor het eerst een Haringvlietsluis op een kier. Dit vormde de start van het met enige regelmaat en afhankelijk van de rivierafvoer op een kier gaan van één of meerdere Haringvlietsluizen. Waardoor er weer een verbinding kan ontstaan tussen de Noordzee en het achter de sluizen liggende Haringvliet.

  Deltanatuur dichtbij brengen

  Naast de regelmatige opening van één of meerdere Haringvlietsluizen, is er door de samenwerkende partijen in het kader van het Droomfondsproject Haringvliet ook op andere vlakken gewerkt aan de realisatie van een waardevolle dynamische deltanatuur in dit gebied.

  Zo kan door het herstellen van oude kreken het water van het Haringvliet de natuurgebieden weer in en uit stromen. Daarnaast is er 230 hectare nieuwe deltanatuur gecreëerd met onder meer de aanleg van een nieuw vogel- en viseiland “Bliek” en de uitbreiding van het natuurgebied Scheelhoek met 80 hectare. Ook op onderzoeksgebied is er veel gebeurd: gezenderde steuren zijn uitgezet en vergaand onderzoek heeft in beeld gebracht hoe de steur (als boegbeeld voor alle trekvissen) kan terugkeren in Nederland. Ook aan het herstel van schelpdierbanken in de Voordelta is gewerkt: de eerste tekenen van leven zijn zichtbaar op de proeflocaties van schelpdierbanken onder water. En de Haringvlietnatuur is voor de mens op veel plekken toegankelijk en beleefbaar gemaakt met de aanleg van steigers, een snelle vaarverbinding vanuit Rotterdam en Dordrecht via het water, wandel- en fietspaden, uitzichtpunten, natuurspeelplekken en het vogelobservatorium Tij.

  Krachten bundelen voor een dynamische delta

  Dit betekent niet dat de betrokken organisaties nu ‘klaar’ zijn met het Haringvliet. Zij blijven ook na de Droomfondsperiode de krachten bundelen voor een dynamische delta, omdat deze niet van vandaag op morgen gerealiseerd kan worden. De zes samenwerkende natuurorganisaties zien nog veel kansen voor het verder herstellen van de dynamiek in en om het Haringvliet en bouwen verder op de basis die ze de afgelopen jaren samen met de regio hebben kunnen leggen.

  Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat de kansen voor trekvissen ten volle benut gaan worden wanneer de Haringvlietsluizen op een kier staan en moet voorkomen worden dat ze ten prooi vallen aan intensieve (netten)visserij aan beide zijden van de Haringvlietdam. Om die reden ondersteunt LIFE IP Deltanatuur bij het gesprek tussen stakeholders die balans proberen te brengen in de belangen van de visserij (economie) met de draagkracht van het systeem (ecologie) zodat er een gezonde (trek)visstand in de monding van de Rijn en Maas kan ontstaan. In nauw overleg en samenwerking met de (beroeps)visserij en betrokken overheden wordt gewerkt aan een bescherm- en beheerplan voor zowel het binnenwater als het buitenwater van het Haringvliet.

  Meer informatie over het Droomfondsproject Haringvliet vind je in deze video.

  Meer informatie over Vogelobservatorium Tij vind je onder andere op de Vogelkijkhut-website van onder meer de Vogelbescherming en op de pagina van Natuurmonumenten.

  Bron: Haringvliet.nu

  Fotocredits: WNF, Fotograaf Merijn Koelink en RVO

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers