Gerelateerde blogs

 • Blogs
 • Platform
 • Landbouwportaal Noord-Holland: plek waar veel sporen samenkomen

Landbouwportaal Noord-Holland: plek waar veel sporen samenkomen

  Fieke Meijer
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 29
  Door Fieke Meijer in de groep Platform 75 dagen geleden
  Landbouwportaal Noord-Holland: plek waar veel sporen samenkomen

  Samenwerken met verschillende partijen en de inzet van een online portaal kunnen leiden tot goede resultaten in het werken aan de verbetering van de waterkwaliteit. Dit blijkt uit het - mede door LIFE IP Deltanatuur ondersteunde - project Samenwerken aan Bodem & Water. We interviewden projectleider Diana van Soest van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) over de aanpak en de resultaten.

  Kun je in het kort vertellen waar jullie project over gaat?

  “De opgaven op het gebied van waterkwaliteit bleken dusdanig groot te zijn, dat HHNK tot de conclusie kwam dat we als waterschap het anders moesten gaan aanpakken. Niet meer alleen maar in goede samenwerking met de provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Rijnland, het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, LTO Noord en agrarische collectieven - met ieder zo zijn eigen opgaven - was nodig om een grote slag te kunnen maken in de verbetering van de waterkwaliteit.

  Agrarische partijen spelen voor het bereiken van de verbetering ook een belangrijke rol. De insteek van Bodem & Water is dan ook uitsluitend agrarisch. Met het kernteam van Bodem & Water hebben we bekeken hoe we de agrariërs het beste konden bereiken zodat we samen met hen aan de slag konden gaan met de verbetering van de waterkwaliteit. Daarvoor hebben we gezocht welke gemene deler de verschillende partijen hebben. Dat is de bodem, en zo is het Samenwerken aan Bodem & Water project ontstaan.”

  Hoe zijn jullie bij de agrarisch ondernemers aan tafel gekomen?

  “Als waterschap kom je vanuit een meer vergunningverlenende en handhavende hoek op het erf, dat is toch een andere uitgangssituatie. Hiermee beperk je je tot het afdwingen van de wettelijk noodzakelijk maatregelen. Dit is echter onvoldoende om de doelen te realiseren. Daarom hebben we het Landbouwportaal Noord-Holland ontwikkeld. Een online portaal waarmee agrarisch ondernemers kunnen onderzoeken waar voor hun bedrijf bovenwettelijke verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van de waterkwaliteit, de bodemstructuur, het verminderen van bodemdaling en verzilting en het veerkrachtiger maken van de waterhuishouding in natte en droge perioden. De informatie hebben we op het Landbouwportaal geclusterd binnen vijf thema’s: erfafspoeling, duurzaam bodemgebruik, gewasbeschermingsmiddelen, zoetwatervoorziening en perceel- en oeverinrichting en beheer. Voor elk thema kan een ondernemer een bedrijfsbezoek aanvragen van een op het thema deskundige coach. Naast deze kennisfunctie biedt het portaal ook de mogelijkheid om subsidies aan te vragen die de agrariërs ondersteunen bij een bovenwettelijke, duurzame bedrijfsvoering en een klimaatrobuust watersysteem.”

  Het enthousiasme onder agrarisch ondernemers in Noord-Holland om te werken aan een schone en gezonde omgeving bleek groot: er zijn voor 2019 al meer subsidieaanvragen gedaan voor de regeling in het gebied van het Hoogheemraadschap Noorderkwartier dan er budget is. Betekent dit dat de animo vermindert nu de subsidiepot leeg is?

  “Het mooie is dat dit zeer zeker niet het geval is. Bij de opening van het Landbouwportaal eind mei 2018 wisten de agrariërs het al goed te vinden en inmiddels zitten we boven de 800 gebruikers van het portaal. We bieden namelijk naast de informatie op de vijf thema’s en de mogelijkheid tot het aanvragen van subsidies ook bedrijfsbezoeken door coaches. Met deze bedrijfsbezoeken wordt er bij agrarisch ondernemers meer bewustzijn gecreëerd over hun mogelijkheden bij het verhogen van de waterkwaliteit en krijgen zij meer inzicht in welke mogelijkheden er zijn om te werken aan de verbetering van de waterkwaliteit. Het mooie is dat, ondanks  de uitputting van de subsidie van HHNK,  de aanvragen voor de bedrijfsbezoeken doorgaan en dat we het aantal mogelijkheden tot bedrijfsbezoeken hebben kunnen ophogen.

  Wat zijn jullie plannen voor het delen van jullie ervaringen met het samenwerken aan de verbetering van de waterkwaliteit en met het inzetten van een portaal?

  “Een mooi resultaat van dit project is dat de verschillende partijen aan één tafel zitten en met elkaar samenwerken. Met voorlichting en presentaties brengen we deze aanpak en het Landbouwportaal nu onder de aandacht van een breder publiek. Zo hebben we hierover begin van dit jaar presentaties gehouden voor andere waterschappen, voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en volgt eind april een tweede presentatie. Er is vanuit het ministerie veel interesse in het kader van het door minister Schouten gelanceerde landbouwbeleid waarin kringlooplandbouw een belangrijke rol heeft. Hiervoor hebben we veel baat gehad bij de contacten en de drijvende kracht van Wendy Olivier van de LIFE IP Deltanatuur programma-actie A1. Zij heeft ons geholpen met het creëren van een ingang bij het ministerie van LNV. Daarnaast willen we de aanpak en het middel, het portaal, gaan verbreden naar andere sectoren; zoals naar de stad. Het samenwerken aan een gemeenschappelijk doel, daarvoor partijen samenbrengen en als middel een online portaal gebruiken, kan ook in andere sectoren goed werken.”

  Wil je meer weten over het Landbouwportaal Noord-Holland? Ga dan naar de website en volg de ontwikkelingen.

  Fotocredits: Landbouwportaal Noord-Holland

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers