• Blogs
 • Platform
 • Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers op Inspiratiebijeenkomst Klimaatinclusief Provinciaal...

Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers op Inspiratiebijeenkomst Klimaatinclusief Provinciaal Natuurbeleid

  Fieke Meijer
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 29
  Door Fieke Meijer in de groep Platform 75 dagen geleden
  Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers op Inspiratiebijeenkomst Klimaatinclusief Provinciaal Natuurbeleid

  Op de inspiratiebijeenkomst Klimaatinclusief Provinciaal Natuurbeleid van 21 maart informeerde de mede door LIFE IP Deltanatuur ondersteunde Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers de aanwezige medewerkers van de verschillende provincies, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en Wageningen Environmental Research over de mogelijkheden die er zijn om natuurbeleid, klimaatadaptatie en klimaatmitigatie te koppelen.

  Klimaatinclusief natuurbeleid

  Doel van het Lerend Netwerk is het gezamenlijk leren door provincies, elkaar te bevragen en helpen bij het vernieuwen van het provinciale natuurbeleid. Thema van deze bijeenkomst was Klimaatinclusief Natuurbeleid, zeer actueel met het Klimaatakkoord en de regierol die provincies in de uitvoering daarvan zullen gaan krijgen.

  Natuurlijke klimaatbuffers

  In hun sessie over klimaatadaptatie en klimaatmitigatie hielden Anne Kruft (WING, coördinator klimaatbuffers) en Paul Vertegaal (Natuurmonumenten), beiden van de door LIFE IP Deltanatuur ondersteunde Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, een presentatie over het samengaan van klimaatmitigatie en klimaatadaptatie, zoals koolstofvastlegging via kwelderbeheer, antiverdrogingsmaatregelen en klimaatbuffers (koolstof-sink, biobrouwers, groene airco, natuurlijke spons, levende kunst en groenblauwe ruimte).

  Ervaringen uitwisselen

  Bij de verschillende typen natuurlijke klimaatbuffers, die hier te vinden zijn, gaven zij voorbeelden van projecten waarin deze gerealiseerd zijn of worden. Deelnemers luisterden aandachtig, stelden vragen, wisselden als provincies onderling ervaringen met natuurbeleid uit en waren erg te spreken over de natuurlijke klimaatbuffers-oplossingen.

  Wil je meer weten over deze natuurlijke klimaatbuffers? Kijk dan op deze website.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers