Steuren op de kaart gezet

Steuren op de kaart gezet

ARK Natuurontwikkeling, Wereld Natuur Fonds en Sportvisserij Nederland werken aan de terugkeer van de Europese steur (Acipenser sturio) in Nederland. In dit kader hebben zij online een steurenkaart ontwikkeld. De nieuwe online kaart toont zowel historische als recente waarnemingen. De kaart draagt bij aan meer kennis over de migratie en levenswijze van steuren, wat kan helpen om deze bedreigde soort terug te brengen in ons land. De kaart is ontwikkeld in het kader van het Droomfondsproject Haringvliet en de Groen Blauwe Rijn Alliantie met steun van o.a. Life IP Deltanatuur. Lees meer -->

Bekijk de steurenkaart op: https://steuren.ark.eu/

 

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers