• Blogs
 • Fieke Meijer
 • Co Verdaas: “In tijden van klimaatverandering en verduurzaming heeft de deltanatuur van Nederland...

Co Verdaas: “In tijden van klimaatverandering en verduurzaming heeft de deltanatuur van Nederland iets te bieden”

  Fieke Meijer
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 109
  Door Fieke Meijer 130 dagen geleden
  Co Verdaas: “In tijden van klimaatverandering en verduurzaming heeft de deltanatuur van Nederland iets te bieden”

  In april 2019 begint LIFE IP Deltanatuur stuurgroep-voorzitter Co Verdaas aan een nieuwe uitdaging: dijkgraaf bij het waterschap Rivierenland. Voor ons een goed moment om terug en vooruit te kijken.

  “Ten eerste natuurlijk van harte gefeliciteerd met je nieuwe functie. Wat een mooie nieuwe job. Maar voor het LIFE IP Deltanatuur programma natuurlijk een flink gemis. Welke boodschap geef je aan ons, de LIFE IP Deltanatuur-community, mee in het werken aan de ontwikkeling van robuuste deltanatuurgebieden?”

  “Er zijn twee dingen die ik graag zou willen meegeven. Ten eerste, mogen partners en andere betrokkenen bij het LIFE IP Deltanatuur programma best wat meer zelfbewust zijn. In tijden van klimaatverandering en verduurzaming heeft de deltanatuur van Nederland iets te bieden. De Nederlandse deltanatuur is internationaal onderscheidend. Er zijn maar weinig gebieden met zo’n hoge kwaliteit aan deltanatuur. Soms proef ik nog een ietwat defensieve houding, alsof de Nederlandse deltanatuur verdedigd moet worden. Ik denk dat de ontwikkeling van deltanatuur vooral een oplossing kan zijn om Nederland nog mooier, duurzamer en robuuster te krijgen.

  Vooral het bewustzijn mag groeien dat het hele stelsel van rivieren, het IJsselmeer, de Wadden en de Zeeuwse Delta op zo’n kleine postzegel, in de wereld ongekend is. Dat de Nederlandse deltanatuur ook internationaal betekenis heeft als het gaat om biodiversiteit, trekvogels en bijzondere soorten. Dit is onderscheidende natuur op wereldschaal. Dat proef ik soms nog te weinig. Wel als ik met mensen in gesprek ben, maar nog te weinig in houding en gedrag. Dus veel meer zelfbewustzijn. Dít is waar we ons op voor moeten staan als Nederland!

  En ten tweede, ten aanzien van het programma specifiek: de essentie van LIFE IP Deltanatuur is ook leren en zoeken waar je het beter kunt gaan doen. Natuurlijk willen we op korte termijn knelpunten oplossen en daar zetten we ook op in met de masterclasses, met gesprekken en dialoog. Maar het is ook goed om ontspanning te vinden in het leren. We willen ook inzichten en verbeteracties identificeren waarvan we nog vele jaren lol hebben met elkaar. En dit vergt dat mensen ook kunnen schakelen tussen “wat zie ik in mijn project gebeuren?” en “hoe kan ik dit vertalen naar interventies, naar aanpassingen in wetten en regels en financieringsconstructies of in eigen gedrag zodat dit in de toekomst beter gaat lopen in de uitvoering?”. Én de verbinding tussen de praktijk en de stuurgroep die mensen wil bijstaan en ervaringen wil horen, zonder dat ze misschien meteen de oplossing heeft, maar wel de knelpunten kan agenderen op de juiste bureaus. Dat zie ik als de kracht van LIFE IP Deltanatuur.”

  “Bij de stuurgroep-vergadering in oktober hield het LIFE IP Deltanatuur veldproject Natuurlijke Klimaatbuffers een presentatie en vroeg het de stuurgroep om mee te denken over bepaalde knelpunten. Het zou mooi zijn als dit soort gesprekken vaker kan plaatsvinden?”

  “Ja, dit is nog maar heel pril op gang gekomen. Maar de stuurgroep wil nadrukkelijk, naast de formele rol die de stuurgroep heeft, ook sparringpartner en ontvanger van inzichten zijn en ook sponsor zijn die de inzichten weer verder brengt. Dit is ook iets wat de LIFE IP Deltanatuur partners moeten gaan ervaren, het is wel op gang gekomen, maar er mag nog een tandje bij.”

  “Ligt er daarvoor een taak bij het kernteam, programmateam, bij de stuurgroep, of bij de trekkers van de veldprojecten?”

  “Bij iedereen. Bij de stuurgroep betekent dit dat je de ontvankelijkheid moet blijven uitstralen. Als mensen bij je komen, moet je dat ook op waarde schatten. Bij het kernteam/programmateam betekent dit dat ze continu onder de aandacht moeten brengen dat, als er dilemma’s bij de veldprojecten spelen of inzichten ontstaan, die ook met de stuurgroep gedeeld worden. Dat je die verbinding ook letterlijk legt, zoals laatst bij de stuurgroep-vergadering in de Everdingerwaard, dat je ook in gesprek gaat. Maar ook bij de trekkers van de veldprojecten. Zij zouden niet alleen naar hun eigen project moeten kijken, maar ook meer de lessen uit het project moeten proberen te vertalen naar “Wat kan een ministerie of Rijkswaterstaat of Staatsbosbeheer of misschien zelfs Brussel? Wat zou er gebeuren als daar iets verandert of al er daar iets omarmd wordt?” Ik weet wat ik vraag, want dit is makkelijker gezegd als onafhankelijk voorzitter. Maar als je in je traject bezig bent dan is dat jouw opdracht, jouw focus en dan is het lastig als iemand af en toe aan je vraagt “Lever nog even wat meer op systemisch niveau op.” Maar dit is waar het programma ook over gaat en dit vraagt dus van iedereen iets. Volgens mij liggen we op koers, top. Maar dat zou mijn grootste oproep zijn: blijf dat koesteren en organiseren.”

  “Een mooie inspirerende oproep. Wat was voor jou destijds de reden dat je als voorzitter van de LIFE IP Deltanatuur stuurgroep wilde bijdragen aan de ontwikkeling van deltanatuur? Zag je voorbeelden in de praktijk die jou inspireerden?”

  “Dat begint bij mij met een passie voor het onderwerp, voor de deltanatuur. Die interesse is ontstaan in mijn tijd als gedeputeerde waarbij ik ook de dynamiek van de deltanatuur langs de Gelderse rivieren heb mogen ervaren. Ik ben daarnaast vier jaar onafhankelijk voorzitter van de Wadden Sea Board geweest. Dat is een internationale samenwerking rondom de Waddenzee met Duitsland en Denemarken. Ook daar heb ik ontdekt hoe belangrijk in internationaal perspectief de Waddenzee is. En heb ik ervaren dat je met nog meer beleidsharmonisatie en -coördinatie niet de volgende stap maakt. Het is veel meer multi-level governance, maatschappelijk ook partners vinden en ook daar eigenaarschap creëren. Daar geloof ik in en dat past helemaal in het hart van LIFE IP Deltanatuur. Voor mij klopte het gewoon. Het was op zowel onderwerp als op insteek iets waar ik in geloofde en nog steeds in geloof.”

  “Ten slotte: wat neem je mee in je volgende werkzaamheden uit je twee jaar LIFE IP Deltanatuur stuurgroep-voorzitterschap?”

  “LIFE IP Deltanatuur heeft mij vooral gebracht dat er heel veel mensen met ziel en zaligheid aan deltanatuur werken. Maar LIFE IP Deltanatuur heeft mij ook weer bevestigd dat je alleen vooruit komt als je elkaar opzoekt en daar ook in investeert. Als je deze ontmoetingen niet actief organiseert, dan blijf je je eigen project en je eigen grenzen als kader nemen voor je dagelijks werk. Je komt alleen verder als je ook tijd investeert in het elkaar opzoeken en dilemma’s en knelpunten met elkaar bespreken. En ook snappen dat als partijen iets niet kunnen dat dit vaak geen onwil is, maar omdat ze nou eenmaal in hun eigen werkelijkheid moeten handelen. Daar begint wel goede samenwerking. Begrip voor elkaars positie dus en ook investeren in elkaar. Als je dit niet doet, kom je in ieder geval geen stap verder. Daar zijn de opgaven te complex voor, ze zijn zo vervlochten en Nederland is zo klein. Je zult je altijd moeten verstaan met economische initiatieven, met energietransitie en klimaatadaptatie. Je moet continu voor ogen houden waar het ook alweer om gaat en openstaan voor verbindingen met andere belangen. Dat is de enige manier om eruit te blijven komen in ons land.”

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers