Gerelateerde blogs

 • Blogs
 • Platform
 • Politiek bestuurlijke beïnvloeding uit het veld: 10 tips

Politiek bestuurlijke beïnvloeding uit het veld: 10 tips

  Fieke Meijer
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 38
  Door Fieke Meijer in de groep Platform 130 dagen geleden
  Politiek bestuurlijke beïnvloeding uit het veld: 10 tips

  Op 12 december vond de LIFE IP Deltanatuur Masterclass Politiek bestuurlijke beïnvloeding vanuit het veld plaats. De Masterclass werd begeleid door Sybilla Dekker (minister van Staat en voormalig minister van VROM). 

  In deze Masterclass hebben de deelnemers onderzocht of en hoe vastgelopen situaties doorbroken kunnen worden door slim in te spelen op bestuurlijke processen. De deelnemers hadden zelf van te voren concrete casuïstiek en bijbehorende knelpunten aangeleverd. Sybilla Dekker was goed geïnformeerd en kon op elke casus waardevolle input leveren. Ze deed een oproep voor een persoonlijke follow-up. Twee deelnemers maken hier gebruik van en gaan binnenkort met haar verder praten over de casus in een bilateraal onderhoud.

  Quote van deelnemer:

  “Ik kwam hier vandaag om van elkaar te leren, om te weten waar knelpunten ervaren worden en welke interventies impact opleveren. Ik heb na vandaag hier inzicht in gekregen. Samengewerkt met een mooi divers gezelschap met interessante casussen en veel raakvlakken. Waarbij ik kon reflecteren op mijn op eigen handelen en constructief kon meedenken met de anderen.”

  Sybilla Dekker gaf in haar inleiding mee dat politiek bestuurlijke beïnvloeding in de eerste plaats uit gaat van eigen professionaliteit, kennis en kunde. Het is belangrijk om goede voeding te houden met stakeholders, de buitenwereld te kennen en de diverse belangen te kunnen onderscheiden.  

  Hoe beïnvloed je bestuurlijke processen? De 10 tips van Sybilla Dekker:

  1. Heb de opdracht scherp.
  2. Weet wie de echte opdrachtgever is en wie de opdrachtnemer.
  3. Denk erover na hoe je deelname en betrokkenheid van verschillende collega’s waarborgt.
  4. Ken de geschiedenis van de totstandkoming van de opdracht.
  5. Bedenk of jij de professional bent die de opdracht tot een goed resultaat kan brengen en wat je daarvoor dan nodig hebt.  
  6. Denk er goed over na hoe je mensen committeert.
  7. Bedenk hoe je vertrouwen kunt bieden. Ken de achtergrond van betrokkenen.
  8. Bedenk hoe je gezamenlijk de doelstelling kan bereiken en wat jouw aandeel daarin is. Geef in de gesprekken de ruimte aan elkaar.
  9. Ga na hoe de relaties en de contacten lopen om je opdracht te kunnen vervullen. Ken de mechanismen en besluitvormingsprocessen in je organisatie en van de betrokkenen daarbuiten.
  10. Formuleer je doelstellingen en resultaat en het oplevermoment.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers