Gerelateerde blogs

Startsein voor schoner water Eems-Dollard

Startsein voor schoner water Eems-Dollard

Op woensdag 15 mei gaf minister Cora van...
Grote opknapbeurt voor Polder Breebaart van start

Grote opknapbeurt voor Polder Breebaart van start

Het Groninger Landschap is gestart met het...
Politiek bestuurlijke beïnvloeding uit het veld: 10 tips

Politiek bestuurlijke beïnvloeding uit het veld: 10 tips

Op 12 december vond de LIFE IP Deltanatuur...
 • Blogs
 • Platform
 • Intensievere samenwerking Nederland-Duitsland voor verbetering Eems-Dollard gebied

Intensievere samenwerking Nederland-Duitsland voor verbetering Eems-Dollard gebied

  Fieke Meijer
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 472
  Door Fieke Meijer in de groep Platform 214 dagen geleden
  Intensievere samenwerking Nederland-Duitsland voor verbetering Eems-Dollard gebied

  Half november hebben de Groninger deputeerde Henk Staghouwer en de minister van Milieu van Nedersaksen, Olaf Lies, tijdens een bijeenkomst in Jemgum afgesproken nauwer te gaan samenwerken in de verbetering van de ecologische kwaliteit van het Eems-Dollard-gebied. In het Nederlandse deel van dit gebied wordt hier door het Programma Eems-Dollard 2050 al enige tijd hard aan gewerkt. De bijeenkomst zorgde voor goede contacten tussen de betrokkenen uit beide landen, voor inzicht in waar de kennis en de ideeën zitten en vormde een mooi startpunt voor vervolgstappen in de samenwerking voor de verbetering van het Eems-Dollard-gebied. LIFE IP Deltanatuur is mede-ondersteuner van het Programma Eems-Dollard 2050.

  Verbinden van de belangen

  Het Programma Eems-Dollard 2050 is al enkele jaren actief bezig met het verbeteren van het Eems-Dollard gebied door intensief samen te werken met verschillende partijen en zo de belangen op het gebied van economie, ecologie en waterveiligheid zo goed mogelijk met elkaar te verbinden. Dit doen zij met behulp van verschillende projecten waarin gewerkt wordt aan een nuttige toepassing van  slib uit de Eems-Dollard. Bijvoorbeeld door de rijping van slib tot klei waarmee dijken versterkt kunnen worden en door het gebruik van slib voor de verrijking van akkers.

  Contacten leggen en kennis en plannen uitwisselen

  Naast de presentaties van de Nederlandse delegatie over hun projecten, presenteerden de vertegenwoordigers van Nedersaksen hun Eems-Dollard-plannen: een project waarin onderzocht wordt hoe bagger uit de Eems gebruikt kan worden voor de verrijking van landbouwgrond. En een project waarin een model uitgewerkt wordt om te kijken hoe de locaties waar bagger wordt gestort ecologisch goed ingepast kunnen worden.

  LIFE IP Deltanatuur: bijdragen aan verbeterde samenwerking

  Het Programma Eems-Dollard 2050 wordt vanuit LIFE IP Deltanatuur (financieel) ondersteund bij de samenwerking tussen de verschillende partijen die actief zijn in het gebied. Naast het stimuleren van de nationale samenwerking op verschillende niveaus, is ook versterking van de internationale samenwerking met de aangrenzende Duitse deelstaat Nedersaksen een belangrijk thema. Met als beoogd resultaat het opbouwen van onderling vertrouwen, het realiseren van een verbeterde samenwerking op alle niveaus en het beschouwen van de kwaliteitsverbetering van de Eems-Dollard als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zodat de ecologische doelen sneller en beter gehaald kunnen worden, waaronder het behoud en herstel van wadplaten en kwelders, van vogelpopulaties (met name broedvogels) en van vismigratie.

  Wil je meer weten over het door LIFE IP Deltanatuur ondersteunde Programma Eems-Dollard 2050? Kijk dan op de Programma Eems-Dollard 2050-website en op de LIFE IP Deltanatuur projectpagina.

  Bron: Dagblad van het Noorden

  Afbeelding: Eems-Dollard 2050

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers