Gerelateerde blogs

Steurenvlag voor vangstmelding vissers

Steurenvlag voor vangstmelding vissers

Vissers die een zeldzame Europese steur vangen en...
Steuren op de kaart gezet

Steuren op de kaart gezet

Op een nieuwe ontwikkelde kaart zijn meldingen...
Politiek bestuurlijke beïnvloeding uit het veld: 10 tips

Politiek bestuurlijke beïnvloeding uit het veld: 10 tips

Op 12 december vond de LIFE IP Deltanatuur...
 • Blogs
 • Platform
 • Ruim baan voor trekvissen tijdens Europees vismigratie-seminar

Ruim baan voor trekvissen tijdens Europees vismigratie-seminar

  Fieke Meijer
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 332
  Door Fieke Meijer in de groep Platform 216 dagen geleden
  Ruim baan voor trekvissen tijdens Europees vismigratie-seminar

  Eind oktober ontmoetten 50 Europese vismigratie-specialisten elkaar tijdens het Europese vismigratie-seminar in het Afsluitdijk Wadden Center. Daar wisselden zij kennis uit over hoe vissen ruim baan kunnen krijgen in Europese wateren en wat daarvoor nodig is. Ook twee door LIFE IP Deltanatuur ondersteunde projecten - de herintroductie van de steur in de Rijn en meer ruimte voor trekvissen in het Haringvliet dankzij het Kierbesluit – kwamen aan bod.

  Kansen voor trekvissen

  Trekvissen zwemmen tussen zoet en zout water en leggen daarbij duizenden kilometers af. Maar nog te vaak stuiten ze tijdens hun reis op dijken, dammen, stuwen of sluizen. Daardoor gaat het nog niet goed met de trekvis in Europa. Sinds de Haringvlietdam in 1970 voltooid is, is er bijvoorbeeld een harde scheiding tussen zoet water uit de Rijn en de Maas en zout water uit de Noordzee. Hetzelfde geldt voor de Afsluitdijk, die het onmogelijk maakt voor trekvissen om van de Waddenzee naar het IJsselmeer te zwemmen.

  Kennis en ervaringen uitwisselen

  Met de Vismigratierivier bij Kornwerderzand-Afsluitdijk en het Kierbesluit bij het Haringvliet wordt vismigratie mogelijk gemaakt. Door de Haringvlietsluizen op een kier te zetten, kunnen trekvissen (zoals zalm en zeeforel) de sluizen passeren richting hun paaigebieden die stroomopwaarts liggen of juist in zee. En door een permanente opening in de Afsluitdijk te realiseren via de Vismigratierivier moeten trekvissen weer vrij kunnen zwemmen van de Waddenzee naar het IJsselmeer. Deze projecten, waarmee Nederland de ’voordeur’ open zet voor vis van en naar het Rijnstroomgebied, vormden het belangrijkste thema van het internationale seminar. Daarnaast werden er kennis en ervaringen uitgewisseld met Spaanse vismigratie-projecten, met de World Fish Migration Foundation en met Wageningen Marine Research.

  Haringvlietsluizen op een kier

  Een belangrijke rol was tijdens het vismigratie-seminar weggelegd voor het Haringvliet-project van een coalitie van zes samenwerkende organisaties (ARK Natuurontwikkeling, Vogelbescherming Nederland, Sportvisserij Nederland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Wereld Natuur Fonds). In het project werken ze samen aan het herstel van een gezonde (trek)visstand in en om het Haringvliet. Dat doen ze door in gesprek met overheden en de visserijsector te bekijken wat er nodig is om trekvissen de ruimte te geven om voedsel te vinden en zich voort te planten. Doel is om een goede balans te vinden tussen de bescherming van trekvissen en een duurzame visserijsector.

  Economie en ecologie in balans brengen

  Om de kansen voor trekvissen ten volle te benutten wanneer de Haringvlietsluizen op een kier gaan, moet wel voorkomen worden dat ze ten prooi vallen aan intensieve (netten)visserij aan beide zijden van de Haringvlietdam. Daarom ondersteunt LIFE IP Deltanatuur bij het gesprek tussen stakeholders die balans proberen te brengen in de belangen van de visserij (economie) met de draagkracht van het systeem (ecologie) zodat er een gezonde (trek)visstand in de monding van de Rijn en Maas kan ontstaan. In nauw overleg en samenwerking met de (beroeps)visserij en betrokken overheden wordt gewerkt aan een bescherm- en beheerplan voor zowel het binnenwater als het buitenwater van het Haringvliet.

  Herintroductie van de steur

  Het tweede door LIFE IP Deltanatuur ondersteunde project dat tijdens het vismigratie-seminar aan bod kwam, was de herintroductie van de steur in de Rijn. Dankzij de kier bij de Haringvlietsluizen wordt voor deze vis migratie van en naar het Duitse deel van de Rijn mogelijk. Toch zal de steur niet zelfstandig terugkeren. Daarvoor is een nieuwe generatie steuren nodig, geboren in de Rijn. De komende jaren ondersteunt LIFE IP Deltanatuur bij het realiseren van een officieel steurherintroductieplan en bij het creëren van draagvlak voor de herintroductie van de steur bij de belangrijkste belanghebbenden.

  LIFE IP Deltanatuur: samenwerken aan herstel van deltanatuur

  In LIFE IP Deltanatuur experimenteren en leren we door middel van veldprojecten. Daarbij stellen we drie vragen centraal: - hoe zorgen we voor een samenhangende aanpak? - hoe krijgen we de verantwoordelijkheden scherp?  – hoe benutten we optimaal de kansen in de regelgeving? We zoeken telkens naar een aanpak waarin deelbelangen niet op zichzelf staan, maar op elkaar worden afgestemd. Waar natuurbelang wordt meegenomen in  de verschillende uitvoeringsprogramma’s. Want samenhang in de uitvoering zorgt voor evenwicht tussen de belangen van veiligheid, waterkwaliteit en natuur. We houden rekening met het feit dat de grote wateren dynamische systemen zijn en dat natuurontwikkeling dan ook om een dynamische aanpak vraagt. Daarom zoeken we naar een systematiek die natuurontwikkeling bevordert én de Natura 2000- doelstellingen borgt.

  Meer informatie over de ondersteuning vanuit LIFE IP Deltanatuur voor het Kierbesluit project vind je hier. Meer informatie over de bijdrage aan de herintroductie van de steur vind je hier.

  Zodra de rivierafvoer hoog genoeg is, kan Rijkswaterstaat stapsgewijs beginnen met kieren. Hou de Haringvliet-website en de Rijswaterstaat-pagina in de gaten voor de actuele ontwikkelingen.

  Fotocredits: ARK Natuurontwikkeling, Foto: Peter van Rodijnen

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers