Gerelateerde blogs

Politiek bestuurlijke beïnvloeding uit het veld: 10 tips

Politiek bestuurlijke beïnvloeding uit het veld: 10 tips

Op 12 december vond de LIFE IP Deltanatuur...
Samenwerken aan gebiedsontwikkeling in Smakterbroek

Samenwerken aan gebiedsontwikkeling in Smakterbroek

Dat je vanuit een waterschap kunt meekoppelen op...
Workshop Mutual Gains Approach: deelnemers aan de slag met Joint Fact Finding
 • Blogs
 • Platform
 • ”Het was het beslissende zetje, een kijkje in de keuken en de mogelijkheid om op te schalen”

”Het was het beslissende zetje, een kijkje in de keuken en de mogelijkheid om op te schalen”

  Fieke Meijer
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 221
  Door Fieke Meijer in de groep Platform 215 dagen geleden
  ”Het was het beslissende zetje, een kijkje in de keuken en de mogelijkheid om op te schalen”

  Bestuurlijke processen zijn taai. Soms mag je blij zijn als je één centimeter beweging krijgt in een paar jaar tijd. En soms is onverwacht een kantelmoment bereikt waardoor alles in een stroomversnelling komt. Hoe ga je vanuit je veldwerk daarmee om? Hoe speel je slim in op deze bestuurlijke processen? Jaarlijks organiseren we hiervoor een Masterclass. Jacco Maissan, beleidsmedewerker bij de provincie Flevoland, woonde de LIFE IP Deltanatuur Masterclass bij onder leiding van Co Verdaas. We vroegen Jacco naar zijn ervaringen met de Masterclass en de toepassing ervan op zijn casus: de verbinding tussen het Markermeer, de Lepelaarsplassen en de Oostvaardersplassen.

  Verbeteren van de waterkwaliteit

  De Masterclass met Co Verdaas (oud-staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en huidig voorzitter van de LIFE IP Deltanatuur stuurgroep) behandelde aan de hand van de ingebrachte casussen de wat wel en wat niet bij de beïnvloeding van bestuurlijke processen. Ook Jacco had zijn casus ingebracht. Hij gaf aan niet verder te komen met de plannen voor het aflaten van water uit de Oostvaardersplassen in het Markermeer. Deze plannen hebben als doel het verkennen van de lange termijn mogelijkheden om het Markermeer, de Lepelaarsplassen en het moerasgedeelte van de Oostvaardersplassen robuust met elkaar te verbinden.

  Kijkje in de keuken

  Jacco: “Al jaren werd er vooral gepraat, het schoot niet op. Nadat ik mijn casus had toegelicht in de Masterclass, werden mij twee routes geadviseerd. Eén: ga het gewoon doen. En twee: breng het zo snel mogelijk op het juiste bestuurlijke niveau. Dat tweede was ik zeker van plan, maar door het te bespreken met de Masterclass groep, kreeg ik net even het duwtje om het ook daadwerkelijk te gaan doen. Ik vond het erg prettig om op een open manier met de groep en met Co Verdaas te bespreken waar ik tegenaan liep. Op een heel constructieve manier waren alle deelnemers heel scherp op elkaar en dat bracht me zeker verder. En fijn dat Co Verdaas een kijkje gaf in de keuken van bestuurlijke processen.”

  De juiste mensen aan tafel

  Met de tips uit de Masterclass is hij vervolgens aan de slag gegaan. Jacco: “Belangrijk was dat ik Rijkswaterstaat aan tafel kreeg. In een bijeenkomst met de verantwoordelijke bij Rijkswaterstaat en door verschillende ambtenaren erbij te betrekken, hebben we op een heel open en transparante manier onze plannen kunnen presenteren.”

  Afspraken voor de korte termijn

  En met een goed resultaat: aan het waterakkoord van Rijkswaterstaat, de provincie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland is nu een bijlage toegevoegd. Hierin zijn op hoofdlijnen afspraken gemaakt over de aflaat uit de Oostvaardersplassen. Dit jaar is er een monitoringsplan met afspraken voor de uitvoering vastgesteld door de betrokken partners. Jacco: “Hier waren we heel blij mee, al merkten we wel deze zomer dat de afspraken voor de korte termijn waarschijnlijk iets te scherp op papier staan. Door het lagere waterpeil vanwege de droogte wordt het heel moeilijk om de afspraken over de hoeveelheid slib en algen in het water te halen. Hier gaan we nu een vervolg aan geven.”

  Opschalen

  Inmiddels heeft er ook een lancering plaatsgevonden met alle partners voor de lange termijn verkenning. En wordt er nu ingezet op een MIRT-traject. Jacco: “Het mooie is dat we eigenlijk heel klein zijn begonnen met het idee om het Markermeer en de Oostvaardersplassen aan elkaar te knopen. En we waren al in gesprek met verschillende partners. Pieter den Besten van het ministerie van I & W raadde me aan om het project in LIFE IP Deltanatuur in te brengen. En toen is het idee geland in verschillende grotere wateren programma’s. Het heeft daardoor een enorme boost gekregen en nu wordt er voorzichtig gekeken naar het investeringsbudget voor na de verkenning.”

  Wil je meer weten over de verbinding Markermeer-Lepelaarsplassen-Oostvaardersplassen? Kijk dan op de LIFE IP Deltanatuur projectpagina

  Masterclass Politiek bestuurlijke beïnvloeding vanuit het veld

  Wil je net als Jacco een casus inbrengen? Dit kan op 12 december 2018, dan organiseren we de masterclass politiek bestuurlijke beïnvloeding. Deze masterclass wordt geleid door Sybilla Dekker, voormalig minister van VROM en sinds juni 2018 minister van Staat. Interesse? Je kunt je aanmelden door voor 5 december een e-mail inclusief je casus te sturen naar w.s.olivier@minez.nl
  (Deze masterclass is gericht op onze partners en actiehouders van de veldprojecten)

   

  Foto: Jacco Maissan

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers