Gerelateerde blogs

Samenwerken aan gebiedsontwikkeling in Smakterbroek

Samenwerken aan gebiedsontwikkeling in Smakterbroek

Dat je vanuit een waterschap kunt meekoppelen op...
Landbouwportaal Noord-Holland: plek waar veel sporen samenkomen

Landbouwportaal Noord-Holland: plek waar veel sporen samenkomen

Samenwerken met verschillende partijen en de...
LIFE IP Deltanatuur maakt start met laten stromen van kennis

LIFE IP Deltanatuur maakt start met laten stromen van kennis

Hoe zorg je ervoor dat met de verschillende...
 • Blogs
 • Platform
 • Workshop Mutual Gains Approach: deelnemers aan de slag met Joint Fact Finding

Workshop Mutual Gains Approach: deelnemers aan de slag met Joint Fact Finding

  Fieke Meijer
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 140
  Door Fieke Meijer in de groep Platform 215 dagen geleden
  Workshop Mutual Gains Approach: deelnemers aan de slag met Joint Fact Finding

  Een mooie groep deelnemers verzamelde zich op 23 oktober voor de tweede workshop in de Mutual Gains Approach (MGA) reeks georganiseerd door LIFE IP Deltanatuur. Onder deskundige leiding van Femke Vergeest van P2 ging de groep met één van de essenties van MGA aan de slag. Er werd ingezoomd op de essentie “gezamenlijke kennisontwikkeling” (Joint Fact Finding). Daarnaast werden de door de deelnemers ingebrachte casussen uitgebreid geanalyseerd en werden ervaringen en ideeën om processen vlot te trekken uitvoerig met elkaar gedeeld.

  Verbindend Onderhandelen

  In de eerste MGA-workshop in maart 2018 maakten deelnemers kennis met de MGA-aanpak en hoe zij deze kunnen inzetten in hun werk. P2 heeft deze MGA-aanpak gekoppeld aan procesmanagement tot de aanpak Verbindend Onderhandelen. Bij deze aanpak voor samenwerkvraagstukken denk je vanuit belangen in plaats van standpunten. Je vergroot de taart voor je hem verdeelt en je richt je op consensus in plaats van compromis.

  Joint Fact Finding

  Bij Joint Fact Finding gaat het erom dat je samen met alle betrokken partijen relevante informatie deelt om zo te komen tot nieuwe ideeën of andere aanpakken als oplossing voor een vraagstuk. Als samenwerkende partijen ben je immers het meest effectief wanneer je de kennis die nodig is om tot een goede oplossing te komen, deelt en gezamenlijk opbouwt.

  Basis voor goede samenwerkingsrelaties

  De workshop gaf daarnaast kort inzicht in het belang van het maken van procesafspraken, het in kaart brengen van de belangen, bedoelingen en bijdragen van elke stakeholder en bouwen aan vertrouwen. Ook vragen als “Hoe kun je van een moeizame relatie met een stakeholder een betere relatie maken?” en “Hoe ga je om met tegenstrijdige informatie en kennis of wanneer er discussie ontstaat over of naar aanleiding van een rapport ?” kwamen aan bod.

  Eigen casussen aan bod

  De verschillende casussen die in groepjes deelnemers werden besproken, waren van te voren door de workshopleider bestudeerd met een analyse van de situatie, de rollen, de verantwoordelijkheden en de belangen. Er werd in de pauzes veel doorgepraat over de thema’s. Het was daarmee, naast een inhoudelijke verdieping op de MGA-aanpak, ook een moment voor de deelnemers om met elkaar te sparren. Zij gingen naar huis met een frisse blik op hun eigen casus, tips voor een alternatieve aanpak van samenwerkvraagstukken en het belang om te investeren in het voortraject van het proces.

  LIFE IP Deltanatuur: kennisontwikkeling op samenwerkvraagstukken

  Deze workshop-reeks is een initiatief van LIFE IP Deltanatuur. In dit programma staat samenwerking en oog hebben voor de belangen van een ander centraal. In LIFE IP Deltanatuur experimenteren en leren we door middel van veldprojecten. Deze veldprojecten ondersteunen we met op maat gemaakte ondersteuningsvoorstellen bij samenwerkvraagstukken, het bespreken en opschalen van de casussen die ingebracht zijn door de veldprojecten en met kennisontwikkeling. De MGA-workshop-reeks komt uit de koker van de LIFE IP Deltanatuur actie A1- Governance en samenwerken in de grote wateren: een LIFE IP Deltanatuur programma-actie die zich richt op het verbeteren van de samenwerking in en om de grote wateren met betrekking tot de implementatie van Natura 2000.

  De volgende LIFE IP Deltanatuur workshop kondigen we ook weer via de LIFE IP Deltanatuur website aan, houd deze dus goed in de gaten. 

  Afbeeldingen: RVO en Pxhere

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers