Gerelateerde blogs

Steuren op de kaart gezet

Steuren op de kaart gezet

Op een nieuwe ontwikkelde kaart zijn meldingen...
Politiek bestuurlijke beïnvloeding uit het veld: 10 tips

Politiek bestuurlijke beïnvloeding uit het veld: 10 tips

Op 12 december vond de LIFE IP Deltanatuur...
Steurenvlag voor vangstmelding vissers

Steurenvlag voor vangstmelding vissers

Vissers die een zeldzame Europese steur vangen en...
 • Blogs
 • Platform
 • Project Swimway Vecht officieel van start: belangrijke stap in monitoring vismigratie

Project Swimway Vecht officieel van start: belangrijke stap in monitoring vismigratie

  Fieke Meijer
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 227
  Door Fieke Meijer in de groep Platform 215 dagen geleden
  Project Swimway Vecht officieel van start: belangrijke stap in monitoring vismigratie

  Eind september is officieel het project Swimway Vecht van start gegaan. Tien Nederlandse en Duitse partners ondertekenden hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. Doel van het project is tot een gemeenschappelijke strategie te komen voor de monitoring van de stroomopwaartse en stroomafwaartse vistrek op de Overijsselse Vecht. Zodat de Vecht migreerbaar wordt voor vissen en er een gezonde en actieve vispopulatie ontstaat. Swimway Vecht is een deelproject van het landelijke LIFE IP Deltanatuur project “Vismigratie in grote wateren en rivieren”.

  Herstel van vismigratieroutes

  Met dit landelijke project wil LIFE IP Deltanatuur bijdragen aan de verbetering van de natuurlijke omstandigheden voor vissen en de vismigratie in Nederland. Door het nemen van waterveiligheidsmaatregelen zijn namelijk voor vogelsoorten en migrerende vissoorten belangrijke gebieden (de Zuidwestelijke Delta en de Waddenzee) hun natuurlijke dynamiek kwijtgeraakt. Dit heeft desastreuze gevolgen voor onder andere de populaties trekvissen. Het is duidelijk geworden dat, om de Natura 2000 doelstellingen te bereiken, de intergetijde natuur en de vrije vismigratieroutes hersteld moeten worden.

  Intensieve samenwerking nodig

  Om de intergetijde natuur en de vrije vismigratieroutes te herstellen, zijn er in de Zuidwestelijke Delta en het Waddengebied al veel initiatieven gaande, maar een terugkomend probleem is dat natuurbescherming en natuurherstel en andere functies nog obstakels tegenkomen in het combineren ervan. Het herstellen van intergetijde natuur en vrije vismigratieroutes vraagt daarom om een intensieve stakeholder samenwerking en dit is één van de redenen voor de lancering van LIFE IP Deltanatuur en de start van het landelijke LIFE IP Deltanatuur project “Vismigratie in grote wateren en rivieren”.

  Monitoring in grote wateren en rivieren

  In dit landelijke project worden bestaande vismigratieroutes tussen zee en de grote wateren en rivieren in kaart gebracht, onderzocht en geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten worden maatregelen geformuleerd die nodig zijn om te komen tot het optimaal bereikbaar maken van leefgebieden. Dit overkoepelende landelijke project wordt gezamenlijk getrokken door het Waterschap Vechtstromen, het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Swimway Vecht is één van de vier deelprojecten en wordt getrokken door Waterschap Vechtstromen. De andere deelprojecten zijn Swimway Rijn-West, Regio Rijn-West en Swimway de Nieuwe Waterweg.

  LIFE IP Deltanatuur: kennisuitwisseling en samenwerking

  Speerpunten van het overkoepelende LIFE IP Deltanatuur project zijn een betere kennisuitwisseling, afstemming en communicatie tussen overheden, bedrijven en natuur en de visserijsector en het versnellen van de beleidscyclus. Daarnaast ligt de focus van het project op het opzetten van samenwerkingen tussen de belanghebbenden (coalitievorming rond de deelprojecten), de implementatie van de eerste fase van de ‘governance’ evaluaties en interventies en het realiseren (indien mogelijk) van fysieke oplossingen (visvriendelijke overgangen tussen rivier en het (Natura 2000) achterland).

  Vismigratie Vecht

  In dit kader zijn voor het deelproject Swimway Vecht in 2017 tien partners bijeengekomen die gezamenlijk gaan over de vismigratievoorzieningen op de route van de Waddenzee tot de bronnen in Duitsland. De Overijsselse Vecht is daarbij een zeer belangrijke migratieroute. Gezamenlijk hebben deze partners een plan opgesteld met als doel inzicht te krijgen in hoe de Vecht als vismigratierivier functioneert, waar de knelpunten zitten en waar actie ondernomen moet worden. Dit deelproject duurt vier jaar en financiering komt van het LIFE IP Deltanatuur programma en van de bij het deelproject betrokken partners.

  Internationale samenwerking

  Aangezien de Overijsselse Vecht voor een groot deel in Duitsland ligt, werken in het deelproject Swimway Vecht verschillende Nederlandse en Duitse partners samen: Waterschap Vechtstromen, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Rijkswaterstaat Nederland, Sportvisserij Oost Nederland & Sportvisserij Nederland, Hogeschool van Hall Larenstein, Bezirksregierung Münster, LAVES -  - Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, NLWKN – Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, Landesfischereiverband Westfalen und Lippe e.V. Landesfischereiverband Weser-Ems e.V., Sportfischerverein Nordhorn e.V. , Kreis Steinfurt, Landkreis Grafschaft Bentheim. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst hebben zij aangegeven de komende vier jaar het plan voor een monitoringsstrategie uit te gaan voeren.

  Wil je meer weten over de Swimway Vecht? Kijk dan op de website van de trekker van dit deelproject: Waterschap Vechtstromen. Of op de LIFE IP Deltanatuur pagina.

  Naast dit project over de vismigratie in de Vecht is het Waterschap Vechtstromen actief met het LIFE IP Deltanatuur project Rivierherstel Vecht, hierover hebben ze een korte film gemaakt.

  Bron: Waterschap Vechtstromen, Sportvisserij Oost-Nederland (pdf)
  Afbeeldingen: Waterschap Vechtstromen, Wikipedia

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers