Gerelateerde blogs

 • Blogs
 • Platform
 • Platformdag IJsselmeergebied: thema Recreatie & Toerisme en aanpak waterplantenproblematiek

Platformdag IJsselmeergebied: thema Recreatie & Toerisme en aanpak waterplantenproblematiek

  Fieke Meijer
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 131
  Door Fieke Meijer in de groep Platform 280 dagen geleden
  Platformdag IJsselmeergebied: thema Recreatie & Toerisme en aanpak waterplantenproblematiek

  Begin september kwamen vertegenwoordigers van de recreatiesector, gemeenten, belangengroeperingen, provincies en het Rijk bijeen voor de tweede Platformbijeenkomst georganiseerd door Agenda IJsselmeergebied 2050. Na de eerste Platformdag IJsselmeergebied op 21 juni met als thema Ecologie en Ruimtelijke Kwaliteit, lag de focus bij deze tweede Platformdag op het thema Recreatie & Toerisme en op de aanpak van de waterplantenproblematiek.

  Waterrecreatie

  De ochtend begon met een presentatie door Rob Vrolijks (wateradvisering) over recreatie en watersport. Vrolijks signaleert een afname van het aantal bootbezitters, maar ziet een toename van het aantal havens in het IJsselmeergebied. Na zijn inleiding volgde een presentatie over de nog op te starten Verkenning Recreatie & Toerisme. Deze verkenning zal worden begeleid door vertegenwoordigers van Waterrecreatie Nederland, Coöperatie Gastvrije Randmeren, Jachthaven Andijk, de Provincie Noord-Holland en het Rijk. Hun advies: van groot belang is om goed in kaart te brengen wat mensen doen. Oftewel:  wie loopt, fietst en vaart waar?

  Levendige discussie

  Na beide presentaties volgde volgens het impressieverslag een levendige discussie. Een greep uit de opmerkingen: “We moeten wat we al hebben en wat er al staat beter verkopen”, “Waterrecreatie is meer dan watersport. Waterrecreatie moet meer over waterbeleving gaan dan over boten. Maak daar gebruik van bij de ontwikkeling van gebieden.”, “IJsselmeer geschikt maken voor de grotere massa, maar: pas op voor ‘Vervolendamisering’ van het IJsselmeergebied: rolkofferterreur & kebabtenten.”, “Denk na over wat je in welk seizoen het best kunt doen: niet alles hoeft altijd te kunnen.”, “Ga vooral ook voor samenwerking tussen en van bestaande initiatieven.”, “Maak een wensbeeld met de gouden regels van Frits Palmboom in het achterhoofd”, “Zoek de balans tussen visie, kennis, draagvlak en bestuur.”

  Waterplanten app

  In het middaggedeelte van de IJsselmeerplatformdag was er aandacht voor waterplanten, met name voor het doorgeschoten fonteinkruid en de beleefde overlast daarvan. De werkgroep ‘Waterplanten zuidelijk IJsselmeergebied (in oprichting)’ samengesteld uit vertegenwoordigers van de Provincie Noord-Holland, Waterrecreatie Nederland, Coöperatie Gastvrije Randmeren en Rijkswaterstaat gaf een overzicht van wat er dit seizoen gedaan is aan maaien en aan de lancering van  de waterplanten app en hoe die al gebruikt is.

  Groei fonteinkruid

  Daarna volgden drie ‘technische’ presentaties door FLORON, de Universiteit van Amsterdam en Rijkswaterstaat. Over onderzoeken naar de groei van fonteinkruid en hoe je dit mogelijk kunt beïnvloeden, de rol van fonteinkruid in de ecologie en het onderwaterleven en de mogelijke toepasbaarheid en het gebruik van geoogst fonteinkruid.

  Uit deze presentaties kwam naar voren dat er meer kennis nodig is over hoe en onder welke condities waterplanten doorgroeien en daarmee voor overlast zorgen en wat je daar dan tegen kunt doen. Duidelijk werd wel dat de optie verdiepen (waar veel over wordt gesproken) zodat er weinig tot geen zonlicht meer op de bodem komt, het probleem nauwelijks oplost.

  Naar aanleiding van de presentaties volgde weer een bruisende vragenronde en discussie.

  Er is veel informatie, maar nog niet genoeg; er leven nog allerlei vragen, zeker in relatie tot de ecologie. Net als bij de presentaties over Recreatie & Toerisme bleek dat er veel invalshoeken zijn van waaruit je dit vraagstuk kunt benaderen en van waaruit je kunt zoeken naar een oplossingsrichting. Een insteek waarvoor het LIFE IP Deltanatuur programma zich ook hard maakt.

  Volgende Platformdag IJsselmeergebied

  De volgende Platformdag IJsselmeergebied staat gepland op 15 november 2018 en heeft als thema “Energietransitie”.

  Bron: Agenda IJsselmeergebied 2050
  Foto: Tweet Pieter den Besten

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers