Gerelateerde blogs

Bezoek EU Commissie aan Eems-Dollard

Bezoek EU Commissie aan Eems-Dollard

Twee monitorexperts van de Europese Commissie...
Nieuw natuurgebied ontwikkeld in Markermeer

Nieuw natuurgebied ontwikkeld in Markermeer

Met de Marker Wadden is Nederland een nieuwe...
  • Blogs
  • Platform
  • Getijdenpark Eiland van Brienenoord: nieuwe dynamische natuur in hoogstedelijk gebied

Getijdenpark Eiland van Brienenoord: nieuwe dynamische natuur in hoogstedelijk gebied

Getijdenpark Eiland van Brienenoord: nieuwe dynamische natuur in hoogstedelijk gebied

Aan de oostelijke kant van het eiland van Brienenoord ligt sinds een paar jaar een getijdengeul. Door de open verbinding van de Nieuwe Maas via de Nieuwe Waterweg naar de zee, stijgt en daalt het waterpeil daar twee keer per dag zo’n anderhalve meter. Op het droogvallende slib is unieke natuur aan het ontstaan. Naast deze bestaande getijdengeul zijn er plannen om een tweede geul aan te leggen, aan de westzijde van het eiland.

Het 21 hectare grote Eiland van Brienenoord ligt in de buitenbocht van de Nieuwe Maas bij de wijk Oud-IJsselmonde. Het is in het begin van de 19e eeuw ontstaan door verslibbing van een zandplaat. Het is een geliefd natuurgebied en er zit al meerdere jaren een volkstuinvereniging. Door het graven van een getijdengeul in het eiland ontstaat er een nieuw natuurgebied dat, dankzij eb en vloed, afwisselend droog en nat is. Dit project is onderdeel van het overkoepelend programma “De rivier als getijdenpark”.

Getijdenpark

Een getijdenpark brengt natuur terug langs de oevers van de Nieuwe Maas in Rotterdam. De nieuwe getijdennatuur trekt door de werking van eb en vloed bijzondere planten, vissen en vogels aan die op de grens van zoet en zout leven. Met deze dynamische natuur worden de kwaliteiten van het leven in een delta zichtbaar en beleefbaar. Dit sluit aan bij de wens om een ecologisch, recreatief en aantrekkelijk rivierlandschap te maken in het stedelijk gebied van Rotterdam.

Terugkeer van insecten en planten

De Rotterdamse stadsecoloog André De Baerdemaeker ziet dat een aantal insecten en planten al terugkeert: “De rivierrombout bijvoorbeeld. Dat is een libelle met een geel-groen lijf die in heel Europa voorkomt, maar in Nederland steeds minder. En de spindotter, een gele bloem die typisch is voor gebieden langs de rivier die dan weer droogvallen, en dan weer onderlopen.”

Ecologische kwaliteit, recreatieve mogelijkheden en veiligheid

Het ontwikkelen van een park in een rivier met eb en vloed is uniek in Nederland. Meer groen en natuur op, in en direct langs de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg versterken de recreatieve mogelijkheden in de regio en de ecologische kwaliteit van de rivier: de zalm en de aal zwemmen bijvoorbeeld weer makkelijker van en naar de zee, dankzij nieuwe rustplekken en schoner water. Voor de steur kan dit in de toekomst ook weer gaan gelden. Een langzaam oplopende rivieroever zorgt bovendien voor golfbreking bij hoger water. Hierdoor draagt een getijdenpark ook bij aan een toekomstbestendige Rotterdamse regio.

Samenwerkpartners

Bij het project Getijdenpark Eiland van Brienenoord zijn meerdere partijen betrokken. Initiatiefnemers zijn het Wereld Natuur Fonds, Rijkswaterstaat, ARK Natuurontwikkeling en de gemeente Rotterdam. Met het Havenbedrijf Rotterdam, stichting het Zuid-Hollands Landschap (beheerder) en de provincie Zuid-Holland wordt samengewerkt. Financiële bijdragen van Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en het LIFE IP Deltanatuur programma maken dit project mogelijk.

LIFE IP Deltanatuur: geïntegreerde governance aanpak

Vanuit het LIFE IP Deltanatuur programma wordt daarnaast ondersteuning geboden bij het toepassen van een geïntegreerde governance aanpak. Hierbij wordt gezocht naar manieren om elkaars ambities te versterken in plaats van te verstoren. De ervaringen die opgedaan worden in dit project op het gebied van het betrekken van verschillende belanghebbenden en het bereiken van samenwerkingsmijlpalen worden vervolgens gedeeld met andere partijen binnen het LIFE IP programma. Op deze manier maakt het LIFE IP Deltanatuur programma zich sterk voor het unieke Nederlandse deltagebied, waarin Europa’s meest waardevolle flora en fauna beschermd en ontwikkeld wordt. Waarin natuur, veiligheid en economie met elkaar verenigd en in balans zijn. En waar de realisatie van dynamische natuur mogelijk wordt, ook in een hoogstedelijk gebied als de Rotterdamse regio.

Wil je meer weten over dit het Getijdenpark Eiland van Brienenoord? Bekijk dan de LIFE IP Deltanatuur projectpagina, de pagina van de Gemeente Rotterdam over dit project en de projectpagina over het Getijdenpark van ARK Natuurontwikkeling.

Bronnen: NRC, RTV Rijnmond, Gemeente Rotterdam, ARK Natuurontwikkeling
Fotocredits: ARK Natuurontwikkeling(fotograaf: Leo Linnartz)

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers