Gerelateerde blogs

Samenwerken aan gebiedsontwikkeling in Smakterbroek

Samenwerken aan gebiedsontwikkeling in Smakterbroek

Dat je vanuit een waterschap kunt meekoppelen op...
Bezoek EU Commissie aan Eems-Dollard

Bezoek EU Commissie aan Eems-Dollard

Twee monitorexperts van de Europese Commissie...
  • Blogs
  • Redactie LIFE IP
  • Project Getij Grevelingen van start: focus op goede samenwerking en kennisontwikkeling

Project Getij Grevelingen van start: focus op goede samenwerking en kennisontwikkeling

Project Getij Grevelingen van start: focus op goede samenwerking en kennisontwikkeling

Dit voorjaar maakten de ministers Cora van Nieuwenhuizen (IenW) en Carola Schouten (LNV) bekend dat ze extra geld beschikbaar stellen voor een doorlaat in de Brouwersdam om de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer te verbeteren. Dit grootste zoutwatermeer in Europa is na de watersnoodramp in 1953 ontstaan door afdamming, als onderdeel van de Deltawerken. Met de aanleg van de Brouwersdam in 1971 werd de verbinding tussen deze zeearm en de Noordzee afgesloten. Een afsluiting die het natuurlijke ecosysteem in het Grevelingenmeer in de afgelopen decennia zichtbaar heeft veranderd. Om de waterkwaliteit te verbeteren en hierbij ook andere aspecten als waterveiligheid en natuur niet uit het oog te verliezen, werken verschillende partijen samen in het project Getij Grevelingen. Begin juli vond hiervoor de startbijeenkomst van het kwartiermakersteam plaats.

Meedenken

Een goede samenwerking tussen de verschillende partijen staat in het project centraal. In het kwartiermakersteam zijn dan ook alle meewerkende partijen vertegenwoordigd: medewerkers van de betrokken provincies Zuid-Holland en Zeeland, van de ministeries van LNV en IenW, Rijkswaterstaat, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en van Staatsbosbeheer. Daarnaast hebben verschillende stakeholders al aangegeven dat ze graag willen meedenken.

LIFE IP Deltanatuur

Parallel aan het project Getij Grevelingen loopt het programma LIFE IP Deltanatuur. Samen met de programma-partners (overheid, natuurorganisaties, waterbeheerders en bedrijven) geeft LIFE IP Deltanatuur een impuls aan het ontwikkelen van waardevolle deltanatuur in Nederland. Het programma zoekt naar manieren om het belang van natuur te koppelen aan activiteiten als landbouw, visserij en de aanleg van dammen, dijken en polders. Naar manieren om elkaars ambities te versterken in plaats van te verstoren.

Eén van de pilots binnen LIFE IP Deltanatuur richt zich op de Grevelingen. Eén van de opgaven is om hierbij ook te zoeken naar kansen voor herstel en ontwikkeling van de dynamiek die eigen is aan de natuur in de delta, dus na terugkeer van het getij. Er wordt daarbij gezocht naar een aanpak waarin deelbelangen niet op zichzelf staan, maar op elkaar worden afgestemd. Dat zorgt voor evenwicht tussen de belangen van veiligheid, waterkwaliteit en natuur. Tevens wordt de kennis over de natuur ‘onder water’ in deze pilot verbreed, zodat we de ecologie nu en straks beter kunnen volgen en begrijpen en uiteindelijk een goed onderbouwde afweging kunnen maken tussen beheren, beleven en benutten in de Grevelingen. Staatsbosbeheer coördineert in het kader van dit programma de pilot.

Open planproces

Christine Lammerts van Staatsbosbeheer: “De pilot richt zich op het ontwikkelen van kennis over het functioneren van het integrale ecosysteem tussen land en water, maar ook over het functioneren van de natuur onder water, een gezond voedselweb. Dit is nodig, want gezonde onderwaternatuur is een belangrijk element voor een in balans functionerend ecosysteem. Als trekker van de pilot Grevelingen levert Staatsbosbeheer input in de verdere planvorming rondom het project Getij Grevelingen. Deels in opdracht van LNV, maar ook vanuit de rol als eigenaar en (eind)beheerder van de terreinen rondom de Grevelingen zijn we betrokken bij het kwartiermakersteam. Voorop staat een open planproces met alle partijen om samen de juiste afwegingen te kunnen maken.”

Wil je meer weten over het project Getij Grevelingenmeer, kijk dan op de LIFE IP Deltanatuur projectpagina, de website van de Zuidwestelijke Delta en de website van Staatsbosbeheer.

Bron: Zuidwestelijke Delta
Fotocredits: Zuidwestelijke Delta

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers