Noord-Holland opent landbouwportaal voor duurzame agrariërs

  Patricia de Zoete
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 90
  Door Patricia de Zoete in de groep Redactie LIFE IP 293 dagen geleden
  Noord-Holland opent landbouwportaal voor duurzame agrariërs

  Noord-Holland heeft sinds kort een speciaal landbouwportaal voor duurzaam ondernemen. Agrariërs kunnen hier informatie vinden over maatregelen die de kwaliteit van het water en de bodem verbeteren. En ze kunnen meteen subsidie aanvragen.

  Landbouwers krijgen door klimaatverandering te maken met wateroverlast, plaatselijke droogte en verzilting. Een duurzamere bedrijfsvoering moet bijdragen aan een betere bodem en een klimaatrobuust watersysteem.

  Online scans en een erfcoach
  Thema's die centraal staan in het Landbouwportaal Noord-Holland zijn erfafspoeling, duurzame bodem, gewasbeschermingsmiddelen, inrichting en beheer en zoetwatermaatregelen. Via het portaal kunnen agrariërs zich oriënteren, online scans doorlopen, een bezoek van een erfcoach plannen en subsidie aanvragen voor bepaalde maatregelen.

  Het Landbouwportaal Noord-Holland is een initiatief van de provincie, de waterschappen, LTO Noord en de vereniging Water, Land & Dijken.

   

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers