Gerelateerde blogs

Steurenvlag voor vangstmelding vissers

Steurenvlag voor vangstmelding vissers

Vissers die een zeldzame Europese steur vangen en...
LIFE IP op de kaart

LIFE IP op de kaart

De projecten van de partners van LIFE IP...
WNF: Nederland moet natuur beter beschermen

WNF: Nederland moet natuur beter beschermen

Nederland schiet in de praktijk tekort bij...

Stip op de horizon

  Sachiko Vermist
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 182
  Door Sachiko Vermist in de groep Redactie LIFE IP 455 dagen geleden
  Stip op de horizon

  Het programma LIFE IP Deltanatuur heeft als doel om natuur in en rond de Nederlandse grote wateren te ontwikkelen en, waar nodig, te herstellen. Het is de ambitie van het programma om te zoeken naar integrale oplossingen en alle partners te laten profiteren van de lessen die geleerd worden.

  In het programma werken 24 partijen – overheden, natuurorganisaties, waterbeheerders en bedrijven – met elkaar samen om deze ambitie te realiseren. Dit doen zij door ervaring op de doen met het adresseren van de knelpunten en belemmeringen in diverse veldprojecten.

  ‘Samen werken’
  Op 10 april kwamen de partners samen, om te bespreken wat er de afgelopen tijd is bereikt en om te werken aan gezamenlijke doelen. Het was een dynamische dag met veel interactie. De veldacties bespraken tegen welke knelpunten ze in de praktijk aan lopen en welke oplossingen hierbij kunnen werken. De programma acties hebben een beeld geschetst van wat zij willen realiseren en hoe de veldacties hun expertise kunnen benutten.

  Natuur winnen uit Delfstofwinning
  Partner Cascade is de eerste die hun actie binnen het Programma LIFE IP Deltanatuur afrondt. Met een onderzoek naar de meerwaarde van delfstofwinning voor o.a. natuur, laat deze samenwerking zien, hoe we samen met deze sector integraal successen kunnen boeken.

  Toegevoegde waarde
  Het programma verbindt projecten in het veld, haalt informatie over problematiek op, reikt middelen aan en deelt direct haar kennis tussen partners. Maar het programma verbindt niet alleen, het werkt ook samen aan een gedeelde kennisbasis, financieringsmodel, gezamenlijke integrale aanpak en een gedeelde lange termijn strategie voor Natuur in de Grote Wateren.  

  Programma LIFE IP Deltanatuur (2016-2022)
  Het programma LIFE IP Deltanatuur zoekt naar de beste manier om de Nederlandse deltanatuur integraal te ontwikkelen. Hierbij zoeken we oplossingen in:
    

  • Samenhang: er is nog onvoldoende synergie tussen de diverse grote uitvoeringsprogramma’s met betrekking op tot veiligheid, waterkwaliteit en natuur. Hoe zorgen we voor een samenhangende aanpak?
  • Verantwoordelijkheid: bij direct betrokkenen, zoals beheerders, gebruikers, gemeenten, natuurorganisaties en waterschappen, is er onduidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden.   Hoe maak je dit inzichtelijk voor betrokkenen en zorg je ervoor dat de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn belegd              
  • Regelgeving: De grote wateren zijn dynamische systemen. Bij onze natuurambities willen we daar voldoende rekening mee houden. Dat is complex, mede omdat er ook belangrijke Natura2000 doelstellingen zijn. Hoe kan je naar een dynamische systematiek toe en waarbij je de Natura2000 doelstellingen op een andere manier kan borgen?

  Download
  Roadmap LIFE IP Deltanatuur

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers