Gerelateerde blogs

Een nieuwe toekomst voor de steur in Nederland

Een nieuwe toekomst voor de steur in Nederland

De Europese Atlantische steur is de grootste vis...
Proefproject met restauratie oester- en mosselbanken

Proefproject met restauratie oester- en mosselbanken

In de Voordelta zijn de eerste resultaten van een...
Puur Natuur, thema Klimaatbuffers

Puur Natuur, thema Klimaatbuffers

Waar is de bonte kraai gebleven? Waarom zijn er...
De terugkeer van de steur

De terugkeer van de steur

De zeldzame Europese (Atlantische) steur is de...

Tweede kamer bezorgd over 'meekoppelkansen' voor natuur

Ingrid Tromp
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 47
Door Ingrid Tromp in de groep Redactie LIFE IP 747 dagen geleden
Tweede kamer bezorgd over 'meekoppelkansen' voor natuur

Demissionair minister Melanie Schultz van Haegen gaf tijdens het overleg antwoord op vragen over alle politieke waterdossiers. Zij zei open te staan voor ‘meekoppelkansen’, maar gaf aan dat het Deltafonds niet in het leven is geroepen om extra natuurontwikkeling te financieren. Het ontlokte bij haar wel de uitspraak dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu sowieso meer aan natuur uitgeeft dan het ministerie van Economische Zaken. Het gaat daarbij om verplichte natuurcompensatie als gevolg van ruimtelijke ingrepen vanwege infrastructurele projecten

Nevendoelstelling
Kamerlid Grashoff van GroenLinks sprak zich het meest uit over het gemis van een niet-water gerelateerde nevendoelstelling in het Deltaprogramma. Hij wil voorkomen dat het van de willekeur van de regio afhangt of natuur- en rivierprojecten worden gekoppeld. “Ik mis bij de minister een uitspraak over zo'n doel.” Grashoff riep op om de goede ervaringen met Ruimte voor de rivier niet door het putje te laten verdwijnen.

Budget
Volgens Schultz zijn er geen budgetten meer om de extra natuurontwikkeling te financieren. Ze vroeg de Kamer onderscheid te maken tussen het integraal oplossen van ruimtelijke vraagstukken en het integraal bekostigen ervan. “Ruimte voor de rivier had aanvullend budget gekregen om naast de waterveiligheid ook de kwalitatieve inrichting te verbeteren. Daar is dankbaar gebruik van gemaakt en dat heeft heel veel mooie projecten opgeleverd”, aldus Schultz. “Voor de toekomst is dat budget niet zomaar beschikbaar. In het Deltaprogramma hebben we 200 miljoen euro gemarkeerd voor de inpassing van onze waterveiligheidsprojecten. Dat is vele malen minder dan bij Ruimte voor de rivier.”

Financiering
Schultz wilde bij de Kamer de schijn wegnemen dat er binnen het Deltaprogramma nu niet meer aan integrale oplossingen wordt gewerkt. “Het betekent niet dat je het niet gaat doen maar het betekent wel dat je je afvraagt: waar komt het geld dan vandaan?“

Kansen benutten
Carla Dik-Faber wees de minister erop dat zij signalen krijgt dat regionaal partijen zoals provincies wel geld vrijmaken om natuurdoelen ‘meekoppelen’ maar dat er kansen blijven liggen. “Hoe kunnen we dan inbouwen dat we geen kansen missen?”, vroeg zij zich af.

Grevelingen-Zoommeer
Esther Ouwehand toonde begrip voor het feit dat Schultz geen aanspraak kan maken op budgetten voor natuurontwikkeling. “De minister verwijst daarmee naar de formatietafel voor het nieuwe kabinet en dat snap ik”, zei Ouwehand. “maar de integrale aanpak pakt niet overal goed uit.” Als voorbeeld noemde Ouwehand de integrale ontwikkeling Grevelingen-Zoommeer waar uiteindelijk het natuurdoel uit geschrapt is. Schultz beaamde dat daar ‘gigantisch naast de bal is geschoten’ omdat er wel natuurambities waren uitgesproken maar dat er nooit geld voor op tafel is gelegd. Schultz wees erop dat het meekoppelen van natuurprojecten bij tal van andere waterprojecten wel is gelukt en noemde daarbij tal van succesvolle projecten, zoals bijvoorbeeld de kustprojecten Waterdunen en Hondsbossche Zeewering.