Actie A-4

Ingrid Tromp
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 13
Door Ingrid Tromp in de groep Redactie LIFE IP 775 dagen geleden

Actie A-4

In actie A4 staat het stroomlijnen van de onderzoeksbehoeften in het licht van LIFE IP activiteiten centraal. Door het geheel aan onderzoeksbehoeften te bezien kunnen overlap en mogelijke verbindingen worden geïdentificeerd. Op deze manier wordt het ook mogelijk de beschikbare kennismiddelen gerichter in te zetten. Het uiteindelijke doel is de juiste kennis op het juiste moment beschikbaar te krijgen om daarmee bij te dragen aan een succesvol verloop van de beoogde LIFE IP activiteiten. Insteek is om dat op een effectieve en efficiënte manier te doen. In het kort staat het opstellen van een onderzoeksagenda en het jaarlijks up tot date houden daarbij centraal.

De actie start in 2017 met het in kaart brengen van de onderzoeksbehoeften van de diverse actiehouders. Deze onderzoeksbehoeften zullen worden gelegd naast de kennis die er al is of die nu al ontwikkeld wordt binnen bestaande programma’s.

Een mijlpaal voor (eind) 2017 is het opleveren van de eerste onderzoeksagenda Life IP. In de loop van de programmaperiode zal periodiek worden gerapporteerd over onderzoeksresultaten die binnen LIFE IP verband zijn behaald.  Ook zal er in de loop van de programmaperiode een overzicht worden gemaakt van de beschikbare kennis. Dit overzicht zal regelmatig worden geactualiseerd.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers