achtergrond life IP

  Jose Wit
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 12
  Door Jose Wit in de groep Redactie LIFE IP 775 dagen geleden

   

  Programma LIFE IP Deltanatuur

  Het programma LIFE IP Deltanatuur komt voort uit Natura2000. Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora en fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief. Met Natura 2000 wil men deze flora en fauna duurzaam beschermen. Het beschermen van natuurgebieden op het vasteland lukt, het verrijken van ‘natte’ natuurgebieden, de zogenaamde grote wateren, lukt onvoldoende. Uit analyse blijkt dat daarbij de volgende factoren een rol spelen: bij direct betrokkenen zoals beheerders, gebruikers, gemeenten, natuurorganisaties en waterschappen is onduidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden. Daarnaast is er onvoldoende synergie tussen diverse grote uitvoeringsprogramma’s die betrekking hebben op veiligheid, waterkwaliteit en natuur. Ook de richtlijnen van N2000 lijken niet voldoende ruimte te bieden aan de natuurontwikkeling van de grote wateren. Met het programma LIFE IP Deltanatuur proberen we antwoord te geven op deze knelpunten en kunnen zo een ‘boost’ geven aan de bescherming van Europa’s meest waardevolle en bedreigde soorten en leefgebieden in Nederland, samen met alle partners.

  De partners binnen het programma LIFE IP Deltanatuur zullen het natuurbelang met andere activiteiten en functies zoals waterkwaliteit en -veiligheid en economische belangen combineren.

   

  LIFE en de Europese Unie

  LIFE is het programma van de Europese Unie voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. De ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van LIFE in Nederland. Het programma ondersteunt ontwikkelings-, implementatie-, monitoring-, evaluatie- en communicatieprojecten op het gebied van onder meer natuur en biodiversiteit (o.a. verbeteren van Natura 2000 gebieden).

  LIFE IP Deltanatuur is een zogenaamd integraal project. Het is bedoeld als katalysator om een integraal en strategische plan voor de aanpak van de milieu– of klimaatproblemen van een omvangrijk geografisch gebied van A tot Z te implementeren, (multi)regionaal of (inter)nationaal. De nadruk ligt op coördinatie en zorgen voor verbondenheid van alle relevante partijen. De onderwerpen komen voort uit Europese milieu- en klimaatwetgeving en omvat onder meer het onderwerp natuur (management meerdere Natura2000 gebieden tegelijk, uitvoering van het Prioritized Action Framework (PAF) N2000).

  Regio's

  Focusgebied zijn de zogenaamde ‘natte’ Natura 2000 gebieden in Nederland, waar de ontwikkeling achterloopt ten opzichte van de ‘droge’ gebieden. Het gaat in dit programma dus specifiek om de belemmeringen en knelpunten in de vijf grote wateren (= de Deltanatuur) en directe omgeving (kusten, dijken, maar ook internationale raakvlakken):

  • Noordzee
  • Waddenzee
  • IJsselmeer
  • Rivierengebied
  • Zuid-Westelijke Delta