over ons

  Jose Wit
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 13
  Door Jose Wit in de groep Redactie LIFE IP 844 dagen geleden

   

  Programma LIFE IP Deltanatuur

  Het programma LIFE IP Deltanatuur komt voort uit Natura2000. Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora en fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief. Met Natura 2000 wil men deze flora en fauna duurzaam beschermen. Het beschermen van natuurgebieden op het vasteland lukt, het verrijken van ‘natte’ natuurgebieden, de zogenaamde grote wateren, lukt onvoldoende. Dit komt onder meer doordat bij direct betrokkenen zoals beheerders, gebruikers, gemeenten, natuurorganisaties en waterschappen onduidelijkheid is over rollen en verantwoordelijkheden. Daarnaast is er onvoldoende synergie tussen diverse grote uitvoeringsprogramma’s die betrekking hebben op veiligheid, waterkwaliteit en natuur. Ook de richtlijnen van N2000 lijken niet voldoende ruimte te bieden aan de natuurontwikkeling van de grote wateren. Met het programma LIFE IP Deltanatuur geven we antwoord op deze knelpunten en kunnen zo een ‘boost’ geven aan de bescherming van Europa’s meest waardevolle en bedreigde soorten en leefgebieden in Nederland, samen met alle partners.

   

  Combinatie van natuurbelang met andere activiteiten

  De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, de Provincies, Staatbosbeheer en andere terreinbeheerders, Rijkswaterstaat, Waterschappen, natuur- en landschapsorganisaties, gemeente Rotterdam en bedrijven combineren het natuurbelang met andere activiteiten en functies zoals waterkwaliteit en -veiligheid en economische belangen.

   

  LIFE en de Europese Unie

  LIFE is het programma van de Europese Unie voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. De ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van LIFE in Nederland. Het programma ondersteunt ontwikkelings-, implementatie-, monitoring-, evaluatie- en communicatieprojecten op het gebied van onder meer natuur en biodiversiteit (o.a. verbeteren van Natura 2000 gebieden).

   

  Integraal project

  LIFE IP Deltanatuur is een zogenaamd integraal project. Het is bedoeld als katalysator om een integraal en strategische plan voor de aanpak van de milieu– of klimaatproblemen van een omvangrijk geografisch gebied van A tot Z te implementeren. (Multi)regionaal of (inter)nationaal. De nadruk ligt op coördinatie en zorgen voor verbondenheid van alle relevante partijen. De onderwerpen komen voort uit Europese milieu- en klimaatwetgeving en omvatten onder meer natuur.