Projecten

  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 10

De projecten (C-acties) van de partners binnen het programma van LIFE IP Deltanatuur vormen de basis van het programma. De ervaringen en informatie die voortkomen uit deze projecten dragen bij aan het bereiken van de programmadoelstellingen:

  • De rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen zijn helder en zij werken samen.
  • Er is synergie tussen de grote waterprogramma's (veiligheid, waterkwaliteit en natuur).
  • De Natura 2000-regelgeving is robuust en dynamisch.

Onderstaand een overzicht van de diverse projecten van de partners.