Nieuwsbrief abonnementen

Nieuws

Deltanatuur houdt Nederland leefbaar


Wie als een vogel boven Nederland zweeft, ziet een veelkleurige deltanatuur. Blauwe rivieren, groene uiterwaarden, spiegelende meren, het zand van wad en duin, met daaromheen het leigrijs van de Noordzee. Deze delta herbergt unieke natuur, maar staat onder druk. Menselijke activiteiten zoals landbouw, visserij en de aanleg van dammen, dijken en polders hebben tot veiligheid en welvaart geleid. Maar ze verstoren ook waterloopkundige en ecologische processen. Ecosystemen zijn niet stabiel en soorten en leefgebieden zijn verdwenen of worden bedreigd.

Delta onder druk

Overheid, natuurorganisaties, waterbeheerders en bedrijven willen gezamenlijk de natuur in de grote wateren herstellen en verder ontwikkelen. Dit lukt soms moeizaam door spanningen tussen veiligheid, economie en ecologie. Ook ontbreekt een samenhangende aanpak en is er onduidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. Verder is het de vraag of de richtlijnen van Natura 2000 wel steeds voldoende ruimte bieden voor de gewenste en zelfstandige ontwikkeling van de deltanatuur.

Programma LIFE IP Deltanatuur (2016-2022)

Met het programma LIFE IP Deltanatuur onderzoeken we de botsende belangen. Wat is ieders rol en verantwoordelijkheid en hoe zijn die te verbinden? Om tenslotte tot gezamenlijke oplossingen te komen. We broeden plek voor plek op natuurinclusieve plannen en programma’s. Dit zijn de kraamkamers van integrale gebiedsvisies. Zo ontstaan er nieuwe ideeën en organiseren we een kruisbestuiving tussen partijen. We streven naar een symbiose van natuur, mens en maatschappij.

Samen met alle partners geeft het programma LIFE IP Deltanatuur een impuls aan de ontwikkeling van waardevolle deltanatuurgebieden in Nederland.

Partner EMS Films werkt aan de film: De Nieuwe Kust.