Natuurcolleges

Samen met partner EMS organiseren we een reeks natuurcolleges. In deze natuurcolleges behandelen verschillende wetenschappers, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en NGO’s een onderwerp uit het LIFE IP Deltanatuur programma. Bekijk ze hier

Nieuwsbrief

Meld je via dit formulier aan voor de LIFE IP Deltanatuur nieuwsbrief. Een overzicht van de verschenen LIFE IP Deltanatuur nieuwsbrieven vind je hier

Nieuws

  • Fieke Meijer

   Smart Rivers Masterclass van start!

   Smart Rivers Masterclass van start!
   July 22, 2019 - Hierin raken de deelnemers bekend met de ontwerpprincipes en aanpak van de kwaliteitsborging van Smart Rivers.
   • Fieke Meijer

    Sharkatag 2019: 191 haaien gemerkt waarvan één met satellite-tag

    Sharkatag 2019: 191 haaien gemerkt waarvan één met satellite-tag
    July 19, 2019 - Van donderdag 11 t/m zaterdag 13 juli vond de achtste editie van het door Sportvisserij Nederland georganiseerde haaien-evenement Sharkatag plaats. Tijdens deze drie visdagen zijn door 250 sportvissers op tien verschillende charterboten in totaal... lees meer
    • Fieke Meijer

     Sound of the North Sea

     Sound of the North Sea
     June 21, 2019 - Sound of the North Sea is een compositie voor strijkkwartet, orgel en piano geschreven op basis van data over de temperaturen en de kabeljauw populatie van de Noordzee. Het stuk is tot stand gekomen in samenwerking met Rijkswaterstaat.
     • Fieke Meijer

      Trilateraal overleg Belgische, Duitse en Nederlandse LIFE IP

      Trilateraal overleg Belgische, Duitse en Nederlandse LIFE IP
      June 20, 2019 - Op maandag 27 en dinsdag 28 mei kwamen vertegenwoordigers van het Belgische LIFE Belgian Nature Integrated Project BNIP, het Duitse Integriertes LIFE-Projekt Atlantische Sandlandschaften en het Nederlandse LIFE IP Deltanatuur bijeen in Roermond om... lees meer

     Samen met alle partners geeft LIFE IP Deltanatuur een impuls aan het ontwikkelen van waardevolle deltanatuur in Nederland

     De Nederlandse delta herbergt unieke natuur. Dit gebied (van de Noordzee, de Waddenzee en het IJsselmeer tot de Zuidwestelijke Delta en de grote rivieren) is niet voor niets onderdeel van Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. Het is een oer-Hollands landschap dat wordt gevormd door typische getijdennatuur. Dit maakt het gebied een bijzondere plek voor veel vogels, planten en dieren. Een plek die bijdraagt aan ons welzijn en aan onze economie. Een plek waar mensen de natuur willen beschermen, beleven en benutten.

     Evenwicht tussen belangen

     Activiteiten in de Nederlandse delta op het gebied van landbouw, visserij en de aanleg van dammen, dijken en polders, leiden tot veiligheid en economische welvaart. Ze verstoren echter ook de natuur. LIFE IP Deltanatuur zoekt naar manieren om het belang van natuur te koppelen aan deze activiteiten. Naar manieren om elkaars ambities te versterken in plaats van te verstoren. Samen met alle partners (overheid, natuurorganisaties, waterbeheerders en bedrijven) geven we een impuls aan de ontwikkeling van waardevolle deltanatuur in Nederland.

     Frisse blik

     Zo’n samenwerking vereist een frisse en ruime blik. Oog voor de belangen van de ander. Een gezamenlijke werkwijze. Bijvoorbeeld: hoe neem je het belang van de natuur mee als een voormalig landbouwgebied voor zandwinning wordt gebruikt?

     Samenhang in uitvoering

     We zoeken telkens naar een aanpak waarin deelbelangen niet op zichzelf staan, maar op elkaar worden afgestemd. Waar natuurbelang wordt meegenomen in de verschillende uitvoeringsprogramma’s. Want samenhang in de uitvoering zorgt voor evenwicht tussen de belangen van veiligheid, waterkwaliteit en natuur. We streven naar een goede verdeling van verantwoordelijkheden. LIFE IP Deltanatuur helpt directbetrokkenen bij het scherp krijgen van hun rollen en verantwoordelijkheden. Vaak zijn die versnipperd en verdeeld over meerdere partijen. We bevorderen hierin inzicht en duidelijkheid.

     Dynamische aanpak voor robuuste deltanatuur

     We houden rekening met het feit dat de grote wateren dynamische systemen zijn en dat natuurontwikkeling dan ook om een dynamische aanpak vraagt. Daarom zoeken we naar een systematiek die natuurontwikkeling bevordert én de Natura 2000-doelstellingen borgt. Op deze manier maakt LIFE IP Deltanatuur zich sterk voor een uniek Nederlands deltagebied, waarin Europa’s meest waardevolle flora en fauna beschermd en ontwikkeld worden. En waarin natuur, veiligheid en economie met elkaar verenigd en in balans zijn.

     Meer weten?

     Wil je meer weten over de inhoud van het LIFE IP Deltanatuur programma? Kijk dan hier.

     Partner EMS Films werkt aan de film: De Nieuwe Kust.